Skip to content

Porada politbyra ÚV KSP zhodnotila zlepšování pandemické situace

Pchjongjang 29. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Politbyro Ústředního výboru Korejské strany práce svolalo 29. května poradu do sekretariátu ÚV strany.

Setkání předsedal generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh Kim Čong Un.

Jednání se zúčastnili členové prezídia politbyra ÚV KSP, členové a kandidáti politbyra ÚV strany, jako pozorovatelé byli přítomni i pracovníci Státního mimořádného protiepidemického velitelství.

Nejprve politbyro vyslechlo zprávu Státního mimořádného protiepidemického velitelství o situaci šíření pandemie k 28. květnu.

Od 27. května do 28. května se v celostátním měřítku zvýšil počet pacientů s horečkou o více než 89 500, uzdravilo se více než 106 390 pacientů.

Celkový počet nemocných horečkou v celorepublikovém měřítku od konce dubna k 28. květnu je více než 3 448 880 lidí, z toho více než 3 262 700 lidí (v relativním vyjádření 94,602 %) se uzdravilo a více než 186 110 lidí (5,396 %) se léčí.

Politbyru byla hlášena situace šíření pandemie v jednotlivých regionech, charakteristika průběhu nákazy, různá analytická data, stav práce na dodávkách léků a zkušenosti s léčbou.

Politbyro si vyslechlo výsledek státní studie a objasnění prvního místa vypuknutí pandemie a cesty šíření, poté projednalo příslušné otázky.

Politbyro kladně zhodnotilo skutečnost, že se situace šíření pandemie v celostátním měřítku stabilizuje a zlepšuje, a projednalo otázky s cílem dále posílit zkušenosti získané v prvním období protiepidemické kampaně a dále stabilizovat a zlepšit současnou protiepidemickou situaci.

Politbyro se zabývalo otázkou efektivního a neodkladného řešení a uplatňování protiepidemických pravidel a pokynů v souladu se stabilizující situací šíření pandemie.

Jednání informovalo o činnosti technických pracovních skupin ke shrnutí průběžných výsledků procesu uskutečňování politiky strany a státu stanovené 4. plénem 8. ÚV strany a projednalo důležité otázky související s přípravou 5. pléna 8. ÚV strany.

Setkání diskutovalo a projednalo i další oblasti státních záležitostí.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp