Skip to content

Soudruh Kim Tok Hun zkontroloval různé oblasti provincií Severní a Jižní Hamgjong

Pchjongjang 7. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Člen prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a předseda vlády soudruh Kim Tok Hun se na místě seznámil se stavem různých sektorů národního hospodářství v provinciích Severní a Jižní Hamgjong.

 

 

V provincii Severní Hamgjong soudruh Kim Tok Hun při kontrole rozsáhlé základny metalurgického průmyslu, skleníkového pěstování zeleniny a dalších povzbudil funkcionáře a pracující, kteří se oddaně snaží plnit závěry 4. pléna 8. Ústředního výboru strany, a seznámil se s problémy vznikajícími v práci těchto jednotek.

V Kim Čchekově metalurgickém komplexu poukázal na to, že bychom měli dále zlepšovat naše metody výroby železa a důrazně podporovat stavbu energeticky úsporné vysoké pece se vstřikováním kyslíku, abychom zajistili pevný základ pro zvýšení výroby a bezchybně splnili měsíční a čtvrtletní plány výroby zvýšením produktivity.

V zeleninovém skleníkovém zemědělském družstvu Čungpchjong zdůraznil nezbytnost, aby jeho funkcionáři a pracující lid široce zaváděli vysoce výnosné odrůdy a neúnavně zlepšovali výrobu na vysoké vědecké úrovni, aby si lid v reálném životě uvědomil lásku matky strany, která vybudovala moderní rozsáhlou zeleninovou skleníkovou farmu.

Poukázal také na to, že funkcionáři by měli s duchem bezpodmínečného provádění politiky strany aktivně prosazovat postupnou a plánovitou výstavbu pobřežního parku Jombundžin, a věnoval pozornost modernizaci zemědělské techniky, která probíhá v rámci vedení výboru pro vědu a techniku okresu Oran.

Soudruh Kim Tok Hun se seznámil také se stavem práce různých jednotek v provincii Jižní Hamgjong.

V Tančchonské továrně na hořčík a Tančchonské huti barevných kovů upozornil na potřebu posílení materiálně-technické základny pro zajištění rytmu výroby a zdůraznil, že stavební jednotky, které mají na starosti výstavbu vodní elektrárny Tančchon, by měly zajistit kvalitu výstavby na vysoké úrovni a postup projektu podle plánu.

Konkrétně přezkoumal situaci prevence povodňových škod v oblasti Komdok a zdůraznil, že výstavba odvodňovacích kanálů, bagrování koryt řek, ochrana břehů atd. by měly být urychleny a dokončeny včas na základě vědecky podložených výpočtů průtoku a objemu vody v období dešťů.

Na terénních poradách byla projednávána a přijata opatření k důslednému vědecky podloženému řízení všech prací, otázky pečlivého stanovení organizace a řízení výstavby objektů a včasného zajištění techniky a materiálu prostřednictvím úzké spolupráce s příslušnými sektory a jednotkami a problematika zvyšování úrovně vědecké náročnosti kontroly řízení a další.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp