Skip to content

KLDR je připravena adekvátně reagovat na jakoukoli možnost zvolenou USA

Pchjongjang, 12. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – Mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Korejské lidově demokratické republiky vydal 12. prosince následující tiskové prohlášení:

V situaci, kdy se každým dnem blíží termín konce roku, který jsme stanovili, USA stále zvyšují úroveň provokací proti nám.

10. prosince ministr zahraničních věcí USA Pompeo vyzval k důslednému provedení rezoluce OSN o sankcích a následujícího dne USA svolaly tzv. otevřené zasedání Rady bezpečnosti OSN, kde se znovu dopustily nepřátelských provokací, když si stěžovaly na naše opatření k modernizaci zbraní pro sebeobranu.

Rada bezpečnosti OSN, jejímž posláním je zajistit globální mír a bezpečnost, shledala chybu v sebeobranných opatřeních svrchovaného státu. Jedná se o hrubé porušení zásady respektování suverenity, stanovené v Chartě OSN.

To opět svědčí o tom, že Rada bezpečnosti OSN je jen politickým nástrojem sloužící zájmům USA.

Nikdy nebudeme přehlížet takový postoj USA, jako je svolání otevřeného zasedání Rady bezpečnosti OSN diskutujícího naši otázku a podněcující atmosféru tlaku v této citlivé době.

Pokud je posilování sebeobranné vojenské síly chováním, které podrývá globální mír a stabilitu, docházíme k závěru, že stejně by měla být zpochybněna opatření všech zemí na posílení jejich obranných schopností.

Takové tvrzení, že oni jsou oprávněni kdykoli odpalovat mezikontinentální balistické rakety a my nemůžeme provádět testy, prováděné jinými zeměmi, jen vrhá světlo na povahu amerických banditů, kteří se nás snaží úplně odzbrojit.

USA při každé příležitosti hovoří o dialogu, ale je zcela zřejmé, že pokud by byl dialog uskutečněn, nemají nám co nabídnout.

USA na tomto setkání povykovaly o „odpovídajících opatřeních“. Jak jsme však již prohlásili, nemáme co ztratit a jsme připraveni přijmout protiopatření, která odpovídají čemukoli, pro co se USA rozhodnou.

Svoláním tohoto setkání USA provedly hloupou věc, která se jim vrátí, a rozhodně nám pomohly učinit jednoznačné rozhodnutí o tom, jakou cestu si máme zvolit.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

 

Nejednejte neuváženě. Odstraníme USA z povrchu země! (1997)