Skip to content

Vážme si toalety

Svetová toaletná organizácia (WTO), ktorá sa snaží zlepšiť sanitáciu a verejnú hygienu v celosvetovom meradle, stanovila v roku 2001 19. november, deň svojho založenia, za Svetový deň toaliet. V tom čase 2,5 miliardy ľudí na celom svete trpelo zlou hygienou.

Sanitácia je nevyhnutnou podmienkou pre zdravie ľudí a čisté životné prostredie. Viac ako 3,6 miliardy ľudí dnes žije bez riadnej hygieny, napriek pretrvávajúcim záväzkom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj v oblasti sanitácie a hygieny pre všetkých a takmer jedna miliarda ľudí sa vyprázdňuje vonku.

Pre zlú hygienu rastie nebezpečenstvo chorôb a podvýživy najmä u žien a detí. Vlády a organizácie však tomuto úsiliu nevenujú náležitú pozornosť a investície do tejto oblasti sú veľmi malé.

V snahe vnímať realitu a vďaka úsiliu WTO a ďalších medzinárodných organizácií OSN oficiálne stanovila 19. november za Svetový deň toaliet v roku 2013, v súlade s nariadením rezolúcie Valného zhromaždenia s názvom „Sanitácia pre všetkých“, aby sa sanitácia stala globálnou rozvojovou prioritou.

Pri príležitosti Svetového dňa toaliet sa konajú aktivity na zabezpečenie hygienických podmienok pre miliardy ľudí, ktorí žijú bez riadnej hygieny, odstránenie starých zvykov na toaletách a zlepšenie negatívneho vplyvu toaletnej hygieny na zdravie ľudí a spoločenský život.

Tohtoročnou témou Svetového dňa toaliet je „Vážme si toalety“.

Keďže vo svete je rozšírený COVID-19, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým pripisovať dôležitosť kanalizácii a sanitácii.

KĽDR dlhodobo kladie dôraz na budovanie infraštruktúry vo všetkých stavebných projektoch a na túto prácu vynakladá veľké úsilie, keďže uznáva dôležitosť čistenia odpadových vôd a osobnej hygieny.

Štát zabezpečuje, aby bol každý bytový dom vybavený hygienickým zariadením a poskytuje ľuďom bezplatné bývanie, pričom uprednostňuje výstavbu vodární ako prioritu vo výstavbe infraštruktúry, aby obyvateľstvo netrpelo žiadnymi nepríjemnosťami.

Upravili a doplnili sa ustanovenia zákona o inštalácii pomôcok a bezpečnostných zariadení pre zdravotne postihnutých vojakov na WC a v roku 2020 bolo prijaté opatrenie na vybudovanie toaliet v novostavbách vidieckych domov. Štát tiež dbá na to, aby sa pri rekonštrukciách domov a verejných budov po prírodnej katastrofe vybudovali vnútorné hygienické zariadenia.

Medzitým sa vykonávajú činnosti na zneškodňovanie odpadových vôd a odpadu, a ich recykláciu, aby sa predišlo znečisteniu životného prostredia.

Ju Su Džong, námestník riaditeľa odboru ministerstva mestskej správy
The Pyongyang Times – pyongyangtimes.com.kp