Skip to content

Dokončená výstavba gravitačnej odtokovej jamy Čchonsong – Songsančchon

Pchjongjang 28. novembra čučche 110 (2021) (Rodong sinmun) – Mladí ľudia z provincie Južný Pchjongan úspešne dokončili výstavbu gravitačnej odtokovej jamy Čchonsong – Songsančchon.

Majúc na zreteli hlbokú lásku a dôveru strany, ktorá považuje mládež za vlajkonosičov a predvoj, ktorý otvára prielom v socialistickom budovaní, a vedie ho, mládež v provincii napokon dokončila projekt využitia prírody vďaka neoblomnému duchu.

Dokončenie stavby položilo pevný základ pre normalizáciu produkcie uhlia prirodzeným odvádzaním podzemnej vody z jám v oblasti Uhoľnej bane mládeže Čchonsong a zároveň úsporu veľkého množstva práce, elektriny a vybavenia.

V piatok 26. novembra sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie do prevádzky.

Rodong sinmun (Noviny práce) – rodong.rep.kp