Skip to content

Slavnostní zahájení výstavy „Sebeobrana 2021“

Vážený soudruh KIM ČONG UN pronesl při slavnostním zahájení pamětní projev

 

Pchjongjang 12. října čučche 110 (2021) (KCNA) – Lid celé země, jenž povstal do boje za dosažení nového rozvoje budování socialismu našeho stylu a bezvýhradně podporuje závěry 8. sjezdu Korejské strany práce a politický kurs vlády republiky, slaví říjnový svátek s velkým nadšením a pohnutím vítězů.

Na oslavu 76. výročí založení Korejské strany práce byla 11. října na Výstavišti tří revolucí slavnostně zahájena výstava úspěchů rozvoje obrany státu „Sebeobrana 2021“.

Slavnostního zahájení se zúčastnil generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un.

 

 

Přítomni byli členové prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Čche Rjong He, Čo Jong Won, Kim Tok Hun a Pak Čong Čchon a kádry strany a vlády, mezi nimi soudruzi Ri Il Hwan, Čong Sang Hak, O Su Jong, Tche Hjong Čchol, Kim Če Rjong, O Il Džong, Kim Jong Čchol, Čong Kjong Tchek, Kim Song Nam, Ho Čchol Man, Pak Tche Dok, Kim Hjong Sik, Ju Čin, Pak Mjong Sun, Ri Čchol Man, Čon Hjon Čchol, Pak Čong Gun, Jang Sung Ho, Ču Čchol Gju, Ri Son Gwon, Čang Čong Nam, U Sang Čchol, Kim Jong Hwan a další vedoucí funkcionáři vlády, ministerstev a organizací pracujícího lidu.

Nechyběli vedoucí představitelé orgánů ozbrojených sil a velitelé spojených jednotek všech typů Korejské lidové armády, mezi nimi soudruzi Kwon Jong Džin, Ri Jong Gil a Rim Kwang Il. Pozváni byli zasloužilí funkcionáři, vědci a technici v oblasti národní obrany.

Před slavnostním zahájením proběhl slavnostní koncert spojeného vojenského orchestru. Vojenská hudba, plná rozhodného bojového ducha, provedla různé změny formací, aby vytvořila číslo „10. 10.“ a znak strany a pozvedla atmosféru.

Poté následovaly ukázky bojové techniky vojáků lidové armády.

Nejlepší parašutista ukázal svou schopnost seskoku s vlajícím rudým praporem strany na slavnostním říjnovém nebi.

Na obloze nad místem slavnostního zahájení převedli své schopnosti bojoví piloti.

 

 

Úvodní slovo pronesl člen prezídia politbyra ÚV KSP a tajemník ÚV strany soudruh Pak Čong Čchon.

Při slavnostním zahájení výstavy byla zahrána státní hymna KLDR.

Vážený soudruh Kim Čong Un pronesl významný pamětní projev.

Soudruh generální tajemník hrdě prohlásil, že dnešní slavnostní výstava je skvělou demonstrací státní moci, stejně důležitou jako rozsáhlá vojenská přehlídka, intenzivně a živě ukazuje velkolepé záměry, vůdčí sílu a praktickou schopnost naší strany, která se vždy drží neporazitelné linie sebeobrany a otevírá novou stránku v posilování obranyschopnosti státu. Přibližuje také úžasný rozvoj obranné vědy a muničního průmyslu našeho státu a jejich zářnou budoucnost.

Součástí slavnostního zahájení bylo předání cen těm, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj obranyschopnosti země.

Vážený soudruh generální tajemník osobně předal nejvyšší vyznamenání naší země – Kim Ir Senův řád, Kim Čong Ilův řád, Kim Ir Senovu cenu, Kim Čong Ilovu cenu, titul Hrdina práce KLDR se zlatou medailí „Srp a kladivo“ a Řád státní vlajky 1. stupně, hodinky se vznešeným jménem velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a hodinky se vznešeným jménem velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

Všichni účastníci blahopřáli oceněným bouřlivým potleskem.

 

 

Vážený soudruh Kim Čong Un si společně s účastníky prohlédl výstavu.

Výstava je ztělesněním silné obranyschopnosti Koreje, protože zahrnuje všechny druhy zbraní a vojenského vybavení, vyrobených za posledních pět let.

Soudruh generální tajemník se nechal vyfotografovat s předními pracovníky v oblasti obranné vědy na počest výstavy úspěchů ve vývoji obrany státu, která bude zvláště zapsána do dějin naší strany a vlasti. Poté byl na paměť vyfotografován s parašutistou a bojovými piloty vzdušných a protivzdušných sil Korejské lidové armády, kteří bezchybně splnili úkoly kaskadérských letů a seskoku.

Výstava bude významnou příležitostí k dodání neporazitelné víry a životnosti v neochvějném historickém pokroku našeho lidu k dosažení všestranného rozkvětu socialismu našeho stylu a k výraznému povzbuzení vědců v oblasti obrany a dělnické třídy muničního průmyslu, kteří oddaně pracují k dosažení cílů modernizace obranného průmyslu stanovených na 8. sjezdu strany.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp