Skip to content

Výstava k Mezinárodnímu dni solidarity s lidem Palestiny

Pchjongjang, 21. listopadu čučche 108 (2019) (KCNA) – U příležitosti Mezinárodního solidarity s lidem Palestiny se pod záštitou Korejského výboru pro přátelství a solidaritu s Palestinou a velvyslanectví Státu Palestina v KLDR konala 21. listopadu v Diplomatickém klubu Tedonggang výstava fotografií, umění a řemesel Palestiny.

Přítomen byl předseda Korejského výboru pro přátelství a solidaritu s Palestinou a místopředseda Výboru pro kulturní vztahy s cizími zeměmi So Ho Won, příslušní funkcionáři, pracovníci města Pchjongjangu a mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Palestiny Ismail Ahmed Mohamed Hasan, představitelé diplomatických misí a zástupci mezinárodních organizací.

 

 

Na výstavě byly předneseny projevy. Řečníci uvedli, že palestinský lid vede rozhodný boj za vytvoření nezávislého státu s hlavním městem Jeruzalémem proti machinacím izraelských okupantů. Zdůraznili, že vyvinou veškeré úsilí k dalšímu rozvoji vztahů přátelství a spolupráce mezi Koreou a Palestinou, které byly vytvořeny, posíleny a rozvíjeny v boji za nezávislost, suverenitu a národní osvobození.

Účastníci si prohlédli fotografie, obrazy a umělecká díla a užité umění ukazující boj a národní city palestinského lidu.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp