Skip to content

Dosáhněme vítězství v ekonomické výstavbě prostřednictvím soběstačnosti

Pchjongjang, 15. května čučche 107 (2018) (Rodong sinmun) – Všechen lid KLDR povstal do boje za vydláždění široké cesty k prosperitě a dřívější budoucnosti budování mocné socialistické země tím, že plně projevil revoluční duch sebevědomí při provádění rozhodnutí dubnového plenárního zasedání ÚV Korejské strany práce.

Když všechen lid zdůrazní revoluční duch sebevědomí a vytrvalosti, nová strategická linie KSP jistě skončí vítězstvím a velkým skokem vpřed a inovacemi v socialistické výstavbě.

Všichni funkcionáři, členové strany a pracující lidé by měli projevit hrdinný epos soběstačnosti v současném všeobecném pochodu pro hospodářskou výstavbu a převést tak plán a usnesení Ústředního výboru strany do oslnivé skutečnosti a plně prokázat neporazitelnost KLDR a její duch skoku vpřed.

Každý by měl být pevně ideologicky připraven dosáhnout konečného vítězství v duchu soběstačnosti.

Nezměnitelná je pravda myšlenky čučche, že člověk je pánem svého vlastního osudu a má sílu se jej zhostit.

Pouze lid silný v revolučním duchu, který nese plnou odpovědnost za svůj vlastní osud a razí si cestu sám, se může stát konečným vítězem.

Všichni funkcionáři, členové strany a pracující lidé by měli zintenzivnit úsilí o uskutečnění myšlenek strany a podporovat její politiku, vysoko třímajíce heslo: „Samostatnost je jediným východiskem!“

 

Rodong sinmun (Noviny práce) – http://rodong.rep.kp