Skip to content

2. den jednání 2. pléna 8. Ústředního výboru KSP

 

Pchjongjang 10. února čučche 110 (2021) (KCNA) – 9. února pokračovalo 2. plénum 8. Ústředního výboru Korejské strany práce, na kterém byly projednávány důležité otázky klíčového významu při provádění usnesení 8. sjezdu naší strany.

Generální tajemník Korejské strany práce soudruh Kim Čong Un pokračoval ve svém projevu zprávou k prvnímu bodu pořadu jednání. Zpráva stanovuje úkoly letošního roku pro různé oblasti, včetně hospodářství a kultury, a pro jejich realizaci zvláště zmiňuje otázku posílení role státních vedoucích ekonomických orgánů.

 

 

Zpráva stanovuje úkoly týkající se posílení rybolovu, chovu ryb a řas v oblasti mořského rybolovu tak, aby lid získal více rybích produktů. Konstatuje, že v oblasti komunikací, ochrany půdy a životního prostředí by v tomto roce měly být provedeny veřejné služby za účelem vytvoření pohodlných a civilizovaných životních podmínek pro obyvatele, a zdůrazňuje, že v oblasti vnější ekonomiky budou vypracovány inovační a racionální plány z hlediska ochrany ekonomiky státu a posílení jeho nezávislosti.

Soudruh generální tajemník uvedl, že rozvoj zemědělství je nejdůležitější státní záležitostí, které musí být dosaženo za každou cenu, aby byl vyřešil problém s potravinami, problém výživy lidu, a byl urychlen proces úspěšné výstavby socialismu. Analyzoval úspěchy a zkušenosti dosažené v posledních několika letech v oblasti zemědělství a stanovil úkoly stabilního rozvoje zemědělské výroby založené na nich.

Zpráva opět potvrdila význam posílení úlohy vědy a techniky jako hnacího motoru. Podrobně popisuje otázku plného projevení výhod socialismu našeho stylu a nastolení revolučního a optimistického bojového ducha v celé společnosti dosažením znatelného zlepšení a inovací v oblasti kulturní výstavby, včetně vzdělávání, zdraví, literatury, umění, médií a sportu.

 

 

Soudruh generální tajemník ve své zprávě jasně uvedl bojové úkoly letošního roku pro lidovou armádu a oblast vojenského průmyslu při provádění závěrů 8. sjezdu strany a další směr činnosti v oblastech vztahů s jihem a zahraniční politiky.

Zpráva konstatuje, že výsledek letošní hospodářské práce závisí na funkci a roli státních řídících ekonomických orgánů. Ve zprávě soudruh generální tajemník komplexně analyzoval a vyhodnotil stav plánování a přístupu všech oblastí k realizaci usnesení sjezdu strany a jasně osvětlil cestu nápravy. Jeho zpráva se těšila velké odezvě a nadšené podpoře účastníků plenárního zasedání, protože odráží neotřesitelné odhodlání a rozhodná praktická opatření, aby bylo jistě dosaženo skutečných výsledků, které lid v letošním roce očekává a požaduje.

Zpráva soudruha generálního tajemníka bude pokračovat třetím dnem plenárního zasedání.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp