Skip to content

Korejská strana práce se zúčastnila 21. mezinárodního setkání komunistických a dělnických stran

Pchjongjang, 22. října čučche 108 (2019) (KCNA) – 21. mezinárodní setkání komunistických a dělnických stran se konalo v Turecku ve dnech 18. – 20. října. Konference s tématem „100. výročí založení Komunistické internacionály – boj za mír a socialismus pokračuje!“ se zúčastnilo 74 delegací a zástupců komunistických a dělnických stran, včetně delegace Korejské strany práce.

Na konferenci byly předneseny projevy. Zástupce delegace Korejské strany práce uvedl, že Korejská strana práce byla v posledních 70 letech schopna porážet imperialistickou agresi a dokázala zajistit vítězství socialismu, protože byla důsledná ve své nezávislosti. Dnes socialistická výstavba v naší zemi vstoupila do velmi důležité a rozhodující fáze a soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, na historickém 7. sjezdu strany nastolil strategické úkoly k dosažení bohatství a rozkvětu socialistické mocnosti.
Poznamenal, že pozoruhodné úspěchy, kterých bylo dosaženo v socialistické výstavbě za poslední tři roky po 7. sjezdu, vedou k přesvědčení, že náš lid bude schopen uskutečnit budování socialistické velmoci, když vytrvá ve své síle a schopnostech. Korejská strana práce nyní rozvíjí novou ekonomiku založenou na silné základně nezávislého národního hospodářství, které zajistili velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a velký vůdce soudruh Kim Čong Il, a se silou hrdinné třídy a socialistického vzdělávání.

Řekl, že mír je základním požadavkem socialismu a lidového hnutí proti stálé imperialistické jaderné hrozbě. Důležité je, aby USA odstraňovaly hrozby a překážky, které ohrožují náš systém, a na úplně se zřekly nepřátelské politiky.

Socialismus je ideologií, budoucností a nezastavitelnou cestou lidstva. Zostřují se kapitalistické hrozby proti právu na život a rozvoj pracujícího lidu a imperialistické hrozby suverenitě a svobodě jiných národů. Dnešní skutečnost dokazuje, že socialisticky orientované revoluční strany volají po silnějším sjednocení a boji.

Prohlásil, že Korejská strana práce bude i nadále bojovat za triumfální pokrok socialistického hnutí upevňováním jednoty s komunistickými a dělnickými stranami různých zemí světa, třímajícími prapor socialismu a nezávislosti, a bude bránit nezávislost.

Na konferenci zástupci politických stran z různých zemí odsoudili nátlak a vměšování USA vůči Korejské lidově demokratické republice a vyjádřili plnou podporu korejskému lidu v boji za socialismus.

V závěru setkání byla přijata rezoluce odrážející solidaritu s bojem korejského lidu proti blokádě USA a zostřeným sankcím a hrozbám vojenské agrese.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp