Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN navštívil hřbitov čínských lidových dobrovolníků

 
Pchjongjang, 22. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un u příležitosti 70. výročí účasti armády čínských lidových dobrovolníků v Korejské válce navštívil hřbitov čínských lidových dobrovolníků v okrese Hečchang v provincii Jižní Pchjongan a vyjádřil hlubokou úctu padlým.

 

 

Přítomni byli členové prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Čche Rjong He, Ri Pjong Čchol a Kim Tok Hun a členové politbyra ÚV KSP soudruzi Pak Čong Čchon, Kim Če Rjong, Ri Il Hwan a Kim Hjong Džun.

Zúčastnili se také ministr zahraničí soudruh Ri Sung Gwon, admirál soudruh Kim Mjong Sik a generál letectva soudruh Kim Kwang Hjok, předseda okresního výboru strany v Hečchangu soudruh Ri -Jong Čchol a předseda okresního lidovégo výboru v Hečchangu soudruh a Kim In Čchol.

Před hřbitov čínských lidových dobrovolníků nastoupila čestná stráž Korejské lidové armády.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce spolu s kádry strany, vlády a vojenských útvarů přistoupil k pomníku padlých čínských lidových dobrovolníků za slavnostního zvuku hymny Čínské lidové republiky a  hymny naší země. Za zvuku hudby byl položen květinový koš ve jménu nejvyššího vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil a květinové koše ve jménu Ústředního výboru Korejské strany práce, Ústřední vojenské komise KSP, Komise pro státní záležitosti KLDR, prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR, vlády KLDR a Korejské lidové armády.

Na stuhách květinových košů bylo napsáno: „Padlí čínští lidoví dobrovolníci budou nesmrtelní.“

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uctil památku padlých čínských lidových dobrovolníků. Navštívil hrob soudruha Mao Anyinga (anglická transkripce Mao Anying, korejská Mo An Jong, pozn. překl.), který spočívá na hřbitově čínských lidových dobrovolníků.

Koš květin jménem váženého soudruha nejvyššího vůdce byl položen na hrob soudruha Mao Anyinga. Na stuze květinového koše byl nápis: „Padlému hrdinovi Mao Anyingovi!“

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uctil památku soudruha Mao Anyinga.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce spolu s doprovázejícími kádry strany, státu a armády obešli hroby padlých čínských lidových dobrovolníků.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce dojatě poznamenal, že ačkoli uplynulo 70 let od chvíle, kdy se nejlepší synové a dcery bratrského čínského lidu zúčastnili posvátné vlastenecké války našeho lidu, nesmrtelné zásluhy a hrdinské činy dobrovolníků čínského lidu pod praporem boje proti americké agresi, na pomoc Koreji a ochranu svých domovů a vlasti navzdory vlastní obtížné situaci zůstávají v paměti našeho lidu.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že účast čínské lidové dobrovolnické armády v Korejské válce historicky přispěla k velkému vítězství ve Vlastenecké osvobozenecké válce, a zdůraznil, že velké vítězství, kterého dosáhly armády a národy obou zemí, KLDR a Číny, za cenu krve, protože spojily své osudy v jeden a sdílely zármutek a radost, má navždy velký význam, přestože uplynulo mnoho let a nastalo nové století.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce prohlásil, že  rudá krev vojáků a důstojníků armády čínských lidových dobrovolníků, kteří se nebáli smrti v posvátném boji za zničení imperialistických agresorů a obětovali své cenné mládí a život ve statečném boji, pronikla do různých částí naší vlasti, a dodal, že naše strana, vláda a lid nikdy nezapomenou na jejich ušlechtilého ducha a obětavost.

 

 

Položení květinového koše soudruha KIM ČONG UNA k Památníku přátelství

 


 

Položení květinových košů Čínské lidové republiky k Památníku přátelství


 

Položení květinových košů Čínské lidové republiky na hřbitov čínských lidových dobrovolníků

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp