Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN předal pamětní pistole „Pektusan“ vedoucím velícím důstojníkům

Pchjongjang, 27. července čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un u příležitosti 67. výročí vítězství ve Velké vlastenecké osvobozenecké válce předal pamětní pistole „Pektusan“ vedoucím velícím důstojníkům ozbrojených sil republiky.

Slavnostní předání pamětních pistolí „Pektusan“ proběhlo odpoledne 26. července v sekretariátu Ústředního výboru strany.

Slavnostního obřadu se zúčastnil náčelník generálního štábu Korejské lidové armády vicemaršál Korejské lidové armády soudruh Pak Čong Čchon, velící důstojníci služeb a sborů Korejské lidové armády všech úrovní, náčelník odboru bezpečnostní služby KLA, ministr státní bezpečnosti, ministr veřejné bezpečnosti, vedoucí bezpečnostního oddělení, náčelník bezpečnostní sekce, vedoucí bezpečnostního oddělení Komise pro státní záležitosti a členové výkonného výboru Výboru Korejské lidové armády Korejské strany práce.

Účastnily se také kádry Ústředního výboru strany.

 

 

Na slavnostním obřadu vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že u příležitosti dne velkého vítězství uděluje pistole „Pektusan“, nově vyvinuté a vyrobené naší dělnickou třídou v muničním průmyslu, vedoucím velícím důstojníkům ozbrojených sil republiky. Dodal, že se jedná o výraz velké důvěry a očekávání strany ve velící důstojníky nové generace, kteří budou pokračovat v dovršení revoluční věci čučche, pevně třímajíce v rukou zbraně revoluce.

Velící důstojníci, poctění obdržením pamětních pistolí přímo od váženého soudruha nejvyššího vůdce, přísahali věrnost soudruhu Kim Čong Unovi a Ústřednímu výboru strany, držíce zbraně revoluce, se kterou sdílejí osud na tvrdé cestě rozhodujících bitev.

Složili slavnostní slib, vzhlížejíce k praporu strany a třímajíce blízko srdcí pamětní pistole, svěřené jim váženým soudruhem nejvyšším vůdcem, až do své smrti věřit a následovat pouze maršála a splnit své posvátné poslání bránit vůdce, zemi a lid navzdory jakýmkoli změnám ve světě, stejně jako bojovníci, kteří prošli mořem ohně velké protijaponské války a protiamerické války se zbraněmi revoluce, které jim poskytl velký vůdce, a velící důstojníci v éře songunu, kteří stáli pevně v čele obrany socialismu s pistolemi předanými jim velkým generálem.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se nechal na paměť vyfotografovat s velícími důstojníky, kteří obdrželi pamětní pistole.

Účastníci pozvedli pistole „Pektusan“ nesoucí vznešené jméno váženého soudruha nejvyššího vůdce a složili pevný slib bojovat za soudruha Kim Čong Una za cenu svého života. Rovněž složili slavnostní přísahu, že vynaloží veškeré úsilí k přeměně celé armády na nejelitnější a nejmocnější armádu, nikdy nezapomenou na důvěru a očekávání strany a pevně budou podporovat velkou věc naší strany v plné bojové připravenosti.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp