Skip to content

Súdruh KIM ČONG UN viedol rozšírené zasadnutie Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany práce

Pchjongjang, 19. júla čučche 109 (2020) (KCNA) – V sobotu 18. júla sa v sídle Ústredného výboru Kórejskej strany práce uskutočnilo 5. rozšírené zasadnutie 7. Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej robotníckej strany.

Zasadnutie viedol predseda Kórejskej strany práce a predseda Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany práce, vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un.

Prítomný bol podpredseda Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany práce súdruh Ri Pjong Čchol a členovia Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany práce . Ďalej boli prítomní velitelia a politickí komisári vojsk a zborov Kórejskej ľudovej armády, veliaci dôstojníci Všeobecného politického byra, generálneho štábu a ministerstva ľudových ozbrojených síl, veliaci dôstojníci orgánov ozbrojených síl na všetkých úrovniach a zástupcovia vedúcich predstaviteľov hlavných oddelení Ústredného výboru Kórejskej strany práce.

Rozšírené zasadnutie prediskutovalo otázky zintenzívnenia straníckeho vzdelávania veliacich dôstojníkov a politických pracovníkov ľudovej armády v súlade s myšlienkami a požiadavkami strany po odhalení viacerých problémov, ktoré sa vyskytujú v politickom a ideologickom živote veliacich dôstojníkov Kórejskej ľudovej armády.

Zasadnutie zdôraznilo osobitnú potrebu ďalšieho dôkladného vyzbrojovania mladých veliacich dôstojníkov Kórejskej ľudovej armády revolučnou myšlienkou Kórejskej strany práce a naznačilo konkrétny smer a spôsoby, ako na to.

Prerokované boli organizačné záležitosti týkajúce sa odvolania a vymenovania veliacich dôstojníkov hlavných postov inštitúcií ozbrojených síl.

Potom sa uskutočnilo uzavreté rokovanie Ústrednej vojenskej komisie strany, na ktorom sa preskúmali strategické ciele a bojová pripravenosť hlavných jednotiek v súvislosti s vojenskou situáciou v oblasti Kórejského polostrova a potenciálnou vojenskou hrozbou a diskutovalo sa o hlavných otázkach ďalšieho posilňovania síl na odvrátenie vojny. Prediskutovali a schválili sa hlavné body hospodárskeho plánu vojenského priemyslu.

Vážený súdruh najvyšší vodca osobne podpísal rozkazy na vykonanie diskutovaných kľúčových úloh.

Dôležité opatrenia, ktoré prijala Ústredná vojenská komisia Kórejskej strany práce, sú historickým rozhodnutím, ktoré umožňuje spoľahlivejšie zaistiť budúcnosť revolúcie čučche pomocou spoľahlivej vojenskej sily.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp