Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN vedl výstavbu Pchjongjangské všeobecné nemocnice

Pchjongjang, 20. července čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vrchní velitel ozbrojených sil KLDR, nejvyšší vůdce naší strany, státu a ozbrojených sil soudruh Kim Čong Un vedl na místě výstavbu Pchjongjangské všeobecné nemocnice.

Na místě ho uvítali místopředsedové Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Pak Pong Džu a Pak Tche Song, předseda vlády soudruh Kim Če Rjong a pracovníci koordinační komise stavby.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce při prohlídce staveniště vysoce ocenil budovatele za jejich pracovní výkony a uvedl, že doposud bylo mnoho vykonáno a výstavba i přes obtížnou situaci dosáhla mimořádně rychlého pokroku. Po vyslechnutí podrobné zprávy o celkové situaci výstavby od koordinační komise stavby na místě poukázal na závažné problémy v ekonomické organizaci stavby. Řekl, že komise pro koordinaci výstavby organizuje hospodářství nedbalým způsobem, aniž by pro tuto výstavbu řádně zřídila rozpočet. Koordinační komise stavby je politicky vyřazena z poskytování vybavení a materiálu, což způsobuje závažný odklon od politiky strany, která zahájila výstavbu všeobecné nemocnice pro lid a naplánovala její fungování.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že koordinační komise stavby nevyřešila všechny problémy v souladu s politickou linií strany, a důrazně prohlásil, že pokud bude taková situace ponechána, vznešený plán a záměr strany, která zahájila slavnou a hodnotnou iniciativu výstavby pro blaho lidu, by mohl být zkreslen a obraz strany poskvrněn.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce nařídil příslušným útvarům Ústředního výboru strany, aby prošetřily výkon koordinační komise stavby jako celku a nahradily všechny provinilé pracovníky a přísně je vedly k odpovědnosti.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uvedl, že v důsledku vlasteneckého nadšení a odhodlaného boje budovatelů a pracujících, kteří mají na starost vybavení a materiály, stavba Pchjongjangské všeobecné nemocnice dynamicky postupuje vpřed, ale je to teprve začátek a ještě je mnoho nutno vykonat. Zdůraznil, že komise pro koordinaci stavby by měla držet krok s Ústředním výborem strany a řádně provádět podrobnou organizaci a práce ke splnění závěrů  14. rozšířeného zasedání politbyra 7. Ústředního výboru Korejské strany práce.

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp