Skip to content

Podporujme zdravotní sestry a porodní asistentky

Pchjongjang, 7. dubna čučche 109 (2020) (Nenara) – Zdravotní sestry a porodní asistentky hrají při poskytování zdravotní péče zásadní roli jako první a někdy jediné pečovatelky o lidi všech věkových skupin. Jsou základním kamenem silného a pevného zdravotního systému a rozhodující pro dosažení univerzálního zdravotního pokrytí – zdraví pro všechny a všude.

Poskytují služby pro prevenci, diagnózu a léčbu přenosných nemocí, nepřenosných nemocí, jako je cukrovka, rakovina, srdeční choroby, péči v oblasti pohlavního a reprodukčního zdraví a při mimořádných událostech v oblasti veřejného zdraví.

 

Světová zdravotnická organizace proto nastolila téma letošního Světového dne zdraví (7. dubna) „Podporujme zdravotní sestry a porodní asistentky”.

V Korejské lidově demokratické republice se zdravotní sestry a porodní asistentky věnují péči o pacienty, přičemž se na léčbě podílejí společně s lékaři v rámci jednotného systému zdravotnické péče od hlavního města po místní oblasti.

Sestry nabízejí pacientům psychologickou pomoc při získávání důvěry v překonání jejich nemocí a pomáhají jim, aby při fyzických aktivitách nepociťovali žádné nepohodlí.

Pchjongjangská porodnice, provinční porodnice a ostatní nemocnice a kliniky v okresech (obvodech) a sídlech mají porodnická a gynekologická oddělení. Na těchto odděleních porodní asistentky zajišťují zdravotní péči o těhotné ženy, pomoc při porodu, zdravotní péči o novorozence a jejich matky atd.

KLDR uděluje čestné tituly jako zasloužilá zdravotní sestra a zasloužilá porodní asistentka těm, které dlouhodobě poskytují vynikající služby v oblasti veřejného zdraví, a prosazuje politiku jejich upřednostňování.

 


 

 

Nenara (Naše země), http://naenara.com.kp