Skip to content

Pochod školáků dorazil do Pchopchjongu

Pchopchjong, 3. února čučche 109 (2020) (KCNA) – Žáci z celé země, kteří se zúčastnili pochodu 1000 ri (250 kilometrů) za obnovu vlasti, zahájeného 22. ledna v Mangjongde, dorazili 3. února do Pchopchjongu, kde velký vůdce generalissimus Kim Ir Sen překročil řeku Amnok.

V Pchopchjongu je srdečně přivítali školáci, funkcionáři a pracující lid okresu Kim Hjong Džik.

 

Uskutečnilo se setkání pochodového oddílu na náměstí před bronzovou sochou generalissima Kim Ir Sena na místě historické revoluční slávy Pchopchjong.

Setkání se zúčastnil místopředseda Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Čche Hwi, příslušní funkcionáři, pracovníci svazu mládeže, účastníci pochodu a žáci z okresu Kim Hjong Džik.

Členové skupiny položili květinový koš a kytice květen před bronzovou sochu velkého generalissima a poklonili se mu. Na shromáždění byla předložena zpráva a projevy.

Poslechli si výklad o revolučním životě a zásluhách velkého vůdce generalissima Kim Ir Sena a jeho rodinných příslušníků v historickém revolučním muzeu v Pchopchjongu a prozkoumali památky a materiály. Prohlédli si pchopchjongský přívoz, kterým velký generalissimus překročil řeku Amnok a zavázal se, že se nevrátí do vlasti, dokud se Korea nestane nezávislou. Navštívili pomník “Píseň řeky Amnok”, památník historické revoluční slávy v Pchopchjongu a další.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp