Skip to content

Individualismus je zdrojem všeho sociálního zla v kapitalistické společnosti

Pchjongjang, 20. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – Noviny Rodong sinmun (Noviny práce) 20. ledna v autorské stati zdůrazňují, že individualismus je reakční myšlenka zaměřená na uspokojení vlastní touhy obětováním zájmů jiných osob, nemluvě o zájmech veřejných.

Stať zdůrazňuje, že v kapitalistické společnosti je individualismus principem myšlení a jednání lidí, principem politické činnosti reakčního státu a principem činnosti protilidových společenských sil a politických skupin.

V kapitalistické společnosti je individualismus zdrojem veškerého sociálního zla.

Individualismus, nemilosrdně pošlapávající mysl a etiku, dokonce i svědomí a smysl pro povinnost ve jménu pohodlí a zábavy jednotlivce a sledující jeho zisk na úkor ostatních, ​​vyvolává nejrůznější sociální zlo, včetně vražd, loupeží a podvodů.

Realita kapitalistické společnosti je taková, že v ní vládne frustrace, politická nedůvěra a nenávist, založená na extrémním egoismu.

Je samozřejmou pravdou, že kapitalistická společnost, v níž je široce rozšířen individualismus podporující sobecké zájmy a která nerespektuje a neoceňuje člověka, nemá budoucnost.

V kapitalistické společnosti, kde převládá individualismus, nemohou být nikdy vytvořeny upřímné lidské vztahy a nelze dosáhnout zdravého rozvoje společnosti.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp