Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN vedl rozšířené zasedání Ústřední vojenské komise KSP

 

Pchjongjang, 22. prosince čučche 108 (2019) (KCNA) – Uskutečnilo se třetí rozšířené zasedání sedmé Ústřední vojenské komise Korejské strany práce.

Zasedání vedl předseda Korejské strany práce a předseda Ústřední vojenské komise KSP soudruh Kim Čong Un.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce na rozšířeném zasedání poskytl analýzu a informace o složité vnitřní a vnější situaci a řekl, že shromáždění rozhodne o důležitých organizačních a politických opatřeních a vojenských krocích k vojensko-politickému posílení ozbrojených sil země včetně lidové armády, jak to vyžaduje rychle se měnící situace a rozhodující doba pro rozvoj naší revoluce, a bude se zabývat organizačními záležitostmi.

 

Zasedání diskutovalo a rozhodlo o organizačních a strukturálních opatřeních k důkladnějšímu uskutečnění a zajištění vedení strany nad všemi ozbrojenými silami země.

Diskutovány byly také důležité otázky pro rozhodující zlepšení všestranné národní obrany a klíčové otázky pro trvalý a urychlený rozvoj vojenské schopnosti sebeobrany.

Na zasedání byla komplexně analyzována práce jednotek a oblastí na všech úrovních lidové armády, poukázáno na problém nápravy neracionálních struktur a systematických chyb a na některé nedostatky v jiných vojenských a politických činnostech. Odvětvové úkoly byly znovu zdůrazněny a znovu navrženy pro důsledné provádění vojenské linie a politiky strany k výraznému posílení obranyschopnosti země.

Podle vojenských strategických záměrů strany jednání diskutovalo a rozhodlo otázku utváření nových jednotek, rozšiřování a reorganizace vojsk, otázku změny podřízenosti některých jednotek a důležité vojenské otázky a opatření ke změně rozmístění vojsk.

 

 

Rozšířené zasedání odvolalo a zvolilo některé členy Ústřední vojenské komise strany. Zabývalo se organizačními záležitostmi, jako je propuštění ze služby a převedení na jinou práci, přemístění a jmenování některých velících důstojníků orgánů ozbrojených sil a velitelů sborů.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce poukázal na pozitivní aspekty a nedostatky nedávné práce lidové armády a na záležitosti, které je třeba naléhavě napravit. Konkrétně uvedl hlavní úkoly budování armády a vojensko-politické činnosti. Vyjádřil očekávání a přesvědčení, že všichni velící důstojníci zcela splní své posvátné poslání a povinnost doby a revoluce.

Rozšířeného zasedání se zúčastnili členové Ústřední vojenské komise KSP, velící důstojníci vojsk a sborů Korejské lidové armády, velící důstojníci generálního politického byra, generálního štábu a Ministerstva lidových ozbrojených sil, velící důstojníci Ministerstva lidové bezpečnosti, Ministerstva státní bezpečnosti, velení ochranných vojsk a dalších orgánů ozbrojených sil na všech úrovních a zástupci vedoucího organizačně-instruktorského oddělení Ústředního výboru strany.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp