Skip to content

Výzva ke splnění úkolů letošního roku

Pchjongjang, 2. listopadu čučche 108 (2019) (KCNA)  – Noviny Rodong sinmun (Noviny práce) 2. listopadu v úvodníku zdůrazňují, že tento rok má velký význam při vytváření velkých dějin republiky, vyznačujících se pokrokem a rozvojem silou ofenzivy v duchu soběstačnosti.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un ve svém novoročním projevu nastolil heslo „Pod vztyčeným praporem soběstačnosti otevřme cestu novému náporu v budování socialismu!“ Jasně osvětlil naše cíle a úkoly, které mají být splněny, a způsoby jejich dosažení.

Všechna naše vítězství a úspěchy v tomto roce jsou výsledkem moudrého vedení váženého soudruha nejvyššího vůdce a vznešeným výsledkem hrdinného boje korejského lidu, který pevně věří ve svou sílu a oddaně bojuje za splnění plánu a záměrů strany.

 

Musíme ještě zřetelněji projevit ducha soběstačnosti s pevným a nepřekonatelným přesvědčením o jistém vítězství, abychom neustále inovovali a zaútočili ke skvělému dosažení bojových úkolů letošního roku.

Ve všech oblastech a jednotkách musí být odvážněji zahájena poslední bitva za důsledné provedení národního hospodářského plánu pro tento rok.

Boj za skvělé završení tohoto roku musí být spojen s přípravami na bitvu příštího roku.

Musíme být plně připraveni a od začátku bitvy příštího roku neustále provádět velké inovace, a tak velkolepě oslavit pracovními úspěchy 75. výročí založení strany jako nejvýznamnější revoluční svátek.

Úvodník vyzývá, aby se každý vyzbrojil revolučním duchem soběstačnosti a zaútočil vší silou ke skvělému završení letošního boje.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp