Skip to content

Uskutočnil sa Európsky seminár o myšlienke čučche

Bratislava, 17. septembra čučche 108 (2019) – V Sofii, hlavnom meste Bulharskej republiky, sa v dňoch 14. – 15. septembra 2019 uskutočnil Európsky seminár o myšlienke čučche, na tému Nezávislosť, suverenita a medzinárodná spolupráca.

Prítomní boli delegáti z množstva európskych krajín vrátane podpredsedu Spoločnosti česko-kórejského priateľstva súdruha Alexandra Velitša.

Väčšina delegátov pricestovala do Sofie v piatok 13. septembra popoludní. Po večeri organizoval súdruh Stojan Dosev z bulharskej asociácie pre štúdium myšlienky čučche rozhovor so súdruhom Dermotom Hudsonom z britskej KFA o tejto myšlienke. Súdruh Hudson poskytol fundované odpovede na otázky prítomných hostí.


Hlavná časť semináru prebiehala v sobotu 14. septembra. Program začal o deviatej hodine ráno 13. stretnutím predstavenstva riaditeľov Európskej spoločnosti pre štúdium myšlienky čučche (ESSJI).

Semináru predsedali súdruhovia Edmond Jouve (generálny riaditeľ ESSJI), Matteo Carbonelli (generálny tajomník ESSJI), Juha Kieksi (zástupca riaditeľa ESSJI) a prítomný bol taktiež generálny tajomník Medzinárodného inštitútu myšlienky čučche (IIJI) súdruh Ogami Kenichi. Hostiteľské Bulharsko zastupoval súdruh Ljudmil Kostadinov.

O jedenástej hodine bol seminár oficiálne zahájený vystúpeniami hodnostárov.
Generálny tajomník ESSJI Matteo Carbonelli uviedol, že princípy nezasahovania a sebaurčenia národov sú dôležitými princípmi súčasnej doby a že myšlienka čučche je humanizmom 21. storočia.  Odsúdil sankcie a blokádu proti socialistickým krajinám ako zločiny proti ľudskosti. Podotkol, že v kapitalizme narozdiel od socializmu vládne prílišný egoizmus a individualizmus, ktorý sa premieňa na boj každého proti každému. V dnešnej dobe tesných medzinárodných vzťahov je treba ešte viac rozvíjať nezávislosť a spoluprácu na nezávislých princípoch. Rečník konštatoval, že pre spoločnosť nie je prospešný ani nacionalizmus ani liberálny kozmopolitizmus a vyzval na boj proti imperializmu a buržoáznemu nacionalizmu, ale aj “marketizmu-kozmopolitizmu.”

Generálny riaditeľ ESSJI Edmond Jouve vo svojom prejave porovnával politické modely Európskej únie a Kórejskej ľudovodemokratickej republiky. Kritizoval závislosť Európskej únie na Spojených štátoch amerických a vyzval na šírenie myšlienky čučche medzi mladými ľuďmi s cieľom aplikovať niektoré jej prvky pri budovaní nezávislej Európy.

Svoju zdravicu predniesol generálny tajomník IIJI Ogami Kenichi. Povedal, že od roku 2018 sa udialo viacero historických udalostí, ktoré smerujú k nastoleniu doby mieru, vytúženého cieľa ľudstva. Toto bolo možné dosiahnuť vďaka silnému zanieteniu váženého najvyššieho vodcu súdruha Kim Čong Una pre nezávislosť a mier. Vyjadril nádej, že seminár pomôže Európanom v hľadaní správnej filozofickej a politickej línie.

Za delegáciu Kórejskej asociácie spoločenských vedcov (KASS) vystúpil súdruh Ri Song Čchol, vedúci delegácie. Pozdravil zúčastnených delegátov a povzbudil ich v boji za budovanie nezávislej Európy a dosiahnutie rozvoja na báze sociálnej stability a medzinárodnej spolupráce. Povedal, že myšlienka čučche je silná ideologická zbraň ktorá umožňuje ľuďom stať sa pánmi sveta a vlastného osudu a je nesmrteľným práporom vedúcim budovanie nového nezávislého a mierového sveta.

Nasledovali prejavy delegátov študijných skupín čučche z jednotlivých európskych krajín vrátane Fínska, Veľkej Británie, Rakúska, Talianska, Nemecka, Ukrajiny, Ruska, Bulharska, Rumunska a Španielska. Za Spoločnosť česko-kórejského priateľstva Pektusan predniesol svoj prejav podpredseda súdruh Alexander Velitš.

Seminár uzavrel generálny riaditeľ ESSJI Edmond Jouve. Následne všetci účastníci seminára jednomyseľne schválili text dopisu váženému najvyššiemu vodcovi súdruhovi Kim Čong Unovi.

Po skončení seminára sa uskutočnil banket v blízkej reštaurácii, ktorý bol spoluorganizovaný Európskou spoločnosťou pre štúdijum myšlienky čučche a Kórejskou asociáciou spoločenských vedcov.


V nedeľu 15. septembra ráno program pokračoval doplňujúcim zasadnutím seminára v podaní delegácie Kórejskej asociácie spoločenských vedcov.

Zástupca KASS-u vo svojej prednáške povedal, že všetci občania KĽDR nosia odznaky s portrétmi veľkých vodcov, čo symbolizuje ich oddanosť a zomknutie okolo najvyššieho vedenia. Povedal, že Kórea síce nie je veľká a okolo nej sú veľké krajiny ako Rusko, Čína, Japonsko a tiež armáda USA na juhu Kórei, ale napriek tomu sa spolieha na vlastné sily, pretože neveriť vo vlastné sily ale v superveľmoci je pätolizačstvo. Ľudia, ktorí veria iným krajinám, môžu byť oklamaní a tieto krajiny im potom budú vládnuť.

Ľudové masy sú v KĽDR pánmi revolúcie a výstavby. Bezplatná povinná školská dochádzka existuje od r. 1950, bez čoho by nebolo možné dosiahnuť pokrok. Aj iné veci vrátane zdravotníctva sú v KĽDR bezplatné. Roľníci “kŕmia” lekárov a lekári liečia roľníkov. Každý lekár má pridelený svoj rajón a obchádza bezplatne pacientov. Toto bezplatné zdravotníctvo existuje v krajine od r. 1954.

Za toto môže kórejský ľud vďačiť vedúcej úlohe Kórejskej strane práce a ideológii, vďaka ktorej sú vodcovia a ľudové masy jednotní. Pre úspech revolúcie je dôležité prepojenie vodcov a pracujúceho ľudu.

Rečník ďalej spomenul, že súdruh Kim Čong Un zvolal mimoriadne stretnutie, aby sa minimalizovali škody spôsobené tajfúnom. Delegácia KASS pri odchode z Kórei videla ľudí, ktorí oslavovali výročie vzniku republiky napriek tajfúnu. Vďaka včasnej príprave našťastie škody neboli až tak vysoké.

KĽDR je sebestačná v ekonomike a samostatná v obrane. To znamená, že nie je na nikom závislá. Má silné hospodárske základy a rozvinutú vedu, vďaka čomu má našliapnuté stať sa silnou ekonomikou.

Všetci vedia, že Kórejská ľudovodemokratická republika má silnú obranu a jadrové zbrane, ale to preto, že Američania majú svoje zbrane rozmiestnené v južnej Kórei a robia vojenské cvičenia. KĽDR sa tak musí brániť pred americkým imperializmom.

Spojené štáty sa boja kórejskej jednomyseľnej jednoty, vďaka ktorej, hoci nie je rozlohou veľká, sa ju neodvážia napadnúť.
KĽDR sa drží revolučného následníctva, úspešne rozvíjajúc vec socializmu z generácie na generáciu.

Predstaviteľ KASS-u ukončil svoju reč konštatovaním, že hoci západné médiá hovoria o KĽDR samé lži, ale nasledovníci čučche, ktorí navštívili KĽDR, mohli na vlastné oči vidieť, že to nie je pravda.

 

Na  záver bolo udelené vyznamenanie súdruhovi Michailovi Pančenkovi, generálnemu tajomníkovi Medzinárodnej aliancie spoločností pre štúdium myšlienky čučche a politiky songun v regióne východnej Európy a centrálnej Ázie, za jeho neúnavnú prácu pri podpore nezávislosti a medzinárodného priateľstva.

 

Po skončení seminára organizátori pripravili pre účastníkov prehliadku mesta, pri ktorej účastníci navštívili miestne sakrálne i svetské pamiatky. Časť delegátov vrátane zástupcu Spoločnosti česko-kórejského priateľstva popoludní navštívila múzeum sôch z obdobia socializmu.

Podpredseda Spoločnosti česko-kórejského priateľstva Pektusan súdruh Velitš by chcel touto cestou srdečne poďakovať organizátorom v mene svojom i v mene organizácie za pozvanie na tento seminár a starostlivosť počas celého pobytu.