Skip to content

50 let Antiimperialistické národní demokratické fronty

25. srpna si připomínáme 50. výročí založení Antiimperialistické národní demokratické fronty jižní Koreje (AINDF).

AINDF je antiimperialistická odbojová organizace v jižní Koreji, vedená velkou myšlenkou čučche, a bojuje za nezávislé znovusjednocení Koreje. Podporuje Korejskou lidově demokratickou republiku. Imperialistická média hlavního proudu, která jdou ruku v ruce s jihokorejskými reakcionáři, ráda opomíjejí existenci AINDF a malují falešný obrázek, že v jižní Koreji neexistuje podpora myšlenky čučche, což není pravda, i když samozřejmě bojovníci myšlenky čučche a antiimperialisté čelí v jižní Koreji represím podle drakonického Zákona o národní bezpečnosti, fašistického a mccarthistického typu.

Příběh AINDF je příběhem skupiny oddaných revolucionářů bojujících proti represím a tyranii. Existuje falešný názor, že jižní Korea je „demokracií“ nebo jen trochu autoritativním režimem, ale ve skutečnosti je to fašistický stát, kterému vládla řada proamerických fašistických diktátorů jako Ri Sung Man (Li Syn Man), Pak Čong Hui, Ro Tche U a Pak Kun Hje. Tito despotové tvrdě potlačovali lid a utopili v moři krve povstalce na ostrově Čedžu v roce 1948 a ve městě Kwangdžu v roce 1980. Jakákoli sympatie s komunismem mohla být potrestána odnětím svobody nebo dokonce trestem smrti.
AINDF byla původně vytvořena jako Revoluční strana pro znovusjednocení (RPR) 25. srpna 1969. V roce 1985 se stala Národní demokratickou frontou jižní Koreje (NDFSK), odrážejíc skutečnost vznikajících masových demokratických bojů v jižní Koreji. V roce 2005 byla přejmenována na Antiimperialistou národní demokratickou frontu jižní Koreje.

AINDF má mise v Pchjongjangu a v japonském Tokiu.

 

 

Krátce po osvobození Koreje od japonského imperialistického koloniálního řádu v roce 1945 zahájili imperialisté USA okupaci jižní Koreje. Jednou z prvních věcí, kterou američtí okupanti udělali, byl zákaz komunistické strany a rozpuštění lidových výborů. Během protijaponského ozbrojeného boje působily v jižní Koreji jednotky Korejské lidové revoluční armády, vedené velkým vůdcem soudruhem Kim Ir Senem. Po roce 1945 muselo komunistické a revoluční hnutí v jižní Koreji čelit nejen kruté a krvavé represi, ale také ničivým akcím amerických zpravodajských agentů, jako byl Pak Hong Jon, a také frakcionářů, revizionistů a oportunistů.

Inspirováni učením velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, jihokorejští revolucionáři vytvořili Přípravný výbor pro založení Revoluční strany pro znovusjednocení 15. března 1964. Organizace přípravného výboru vedly aktivní boje včetně boje proti rozhovorům jižní Koreje s Japonskem a návštěvě amerického viceprezidenta. Prováděly všechny druhy boje, včetně ozbrojeného. Přípravný výbor vytvořil sjednocené orgány předvoje, jako například Frontu pro osvobození vlasti a Frontu národního osvobození.

Nakonec byla v roce 1969 po dlouhém boji vytvořena Revoluční strana pro znovusjednocení. Vyhlásila svůj souhlas s velkou myšlenkou čučche a zveřejnila 14bodovou platformu, která volala po zrušení koloniální vlády imperialistů USA a vytvoření nezávislé a demokratické vlády. Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen uvítal založení Revoluční strany (RPR) pro znovusjednocení slovy:

„Jako sjednocená marxisticko-leninská strana se v těžkém revolučním boji jihokorejských revolucionářů a lidu proti americkým imperialistům a jejich poskokům zrodila strana dělnické třídy. S jejím vznikem získaly masy utlačovaného a vykořisťovaného jihokorejského lidu skutečného obhájce svých třídních a národních zájmů. Jihokorejský lid má dnes ve své revoluční bitvě za svobodu a osvobození spolehlivý politický generální štáb.“

Vůdci RPR byli mučeni zběsilým reakčním loutkovým fašistickým režimem amerických imperialistů. 25. ledna 1969 soudruh Čche Jong Do, předseda provinčního výboru RPR Jižního Čchonnamu, hrdinsky zahynul ve vězení, a 10. července 1969 zemřel hrdinskou smrtí soudruh Kim Čong Tche, předseda městského výboru RPR v Soulu. Když byl popravován zvrhlými fašistickými lotry, křičel: „Ať žije myšlenka čučche, ať žije velký vůdce soudruh Kim Ir Sen!“ Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen nechal přejmenovat Pchjongjangskou továrnu na elektrické lokomotivy na Kim Čong Tcheovu továrnu na elektrické lokomotivy a Hedžuská pedagogická univerzita byla přejmenována na Kim Čong Tcheovu pedagogickou univerzitu.

V roce 1972 byli zavražděni ďábelským loutkovým fašistickým režimem další vůdci RPR včetně soudruha Kim Čil Raka.

 

Čche Jong Do

 

Kim Čong Tche

 

Navzdory neutuchajícím tvrdým represím a špinavým intrikám oportunistů, uctívačů velmocí, revizionistů a zrádců obhájila RPR a její nástupci, NDFSK a AINDF, velkou myšlenku čučche a učení velkého vůdce prezidenta Kim Ir Sena, předsedy Kim Čong Ila a drahého váženého maršála Kim Čong Una. Vytvořily tajné čtenářské kroužky, aby studovaly myšlenku čučche, a ta se v jižní Koreji rozsáhle rozšiřuje.

RPR a její nástupnické organizace se také účastní mnoha masových bojů. Například 28. května 1980 vydala RPR výzvu jihokorejskému lidu k pevnému spojení pod praporem antifašistické spásy po potlačení lidového povstání v Kwangdžu fašistickou vražednou klikou Čon Tu Hwana.

I přes represe a sílu antikomunistické, proti KLDR a proti čučche zaměřené propagandy v jižní Koreji, zůstává AINDF neotřesena a nezlomena a bojuje za nezávislost, demokracii a znovusjednocení.

Přijde den, kdy jihokorejský lid, vedený AINDF, svým předvojem, povstane v konečném boji za nezávislost a znovusjednocení. Antiimperialistickou národní demokratickou frontu, vedenou nesmrtelnou myšlenkou čučche, čekají pouze vítězství a sláva.

 

Dle stati RSDr. Dermota Hudsona,

http://juche007-anglo-peopleskoreafriendship.blogspot.com