Skip to content

Súdruh Pak Pong Džu skontroloval jednotky v provincii Južné Hwanghe

Súdruh Pak Pong Džu, člen predsedníctva politického byra Ústredného výboru Kórejskej strany práce, podpredseda Komisie pre štátne záležitosti KĽDR a podpredseda Ústredného výboru KSP, skontroloval provinciu Južné Hwanghe a informoval sa o situácii v poľnohospodárstve a rekultivácii slanísk.

Oboznámil sa so situáciou v poľnohospodárstve v okresoch Pečchon, Jonan a ďalších oblastiach provincie a zdôraznil potrebu aktívne zavádzať pôdoochranné hospodárstvo, vyberať správnu pôdu na pestovanie plodín a znížiť škody spôsobené suchom pomocou dôkladného zavádzania zavlažovacieho systému.

Pri pohľade na miesto rekultivácie prílivovej oblasti Rjongmedo, sa porozprával so staviteľmi, ktorí pracujú na výstavbe protiprílivovej hrádze a zdôraznil potrebu ďalej zlepšovať dodávky materiálov a pokračovať vo výstavbe.

Potom, čo sa dozvedel o niekoľkých projektoch rekultivácie slanísk v provincii, diskutoval o spôsobe, ako ich uskutočniť v krátkom období, a o otázke sústredenia úsilia na poľnohospodárstvo prijatím náležitých opatrení na dodávku vody do rekultivovaných slanísk.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp