Skip to content

Ústřední slavnostní zasedání k oslavě 129. Svátku práce

 

Pchjongjang, 1. května čučche 108 (2019) – Ústřední slavnostní zasedání na počest 129. Prvního máje, Dne mezinárodní solidarity pracujících, se konalo 1. května v Lidovém paláci kultury.

Zúčastnili se jej členové politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce soudruh Čche Hwi, místopředseda Ústředního výboru Korejské strany práce, a soudruh Tche Hjong Čchol, místopředseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění, a soudruh Kim Nung O, náhradník politického byra ÚV KSP a předseda Pchjongjangského městského výboru KSP, funkcionáři organizací pracujícího lidu, ministerstev, ústředních institucí, funkcionáři a pracující institucí, továren a podniků v Pchjongjangu a zahraniční krajané.

Na zasedání byli pozváni členové diplomatických misí a mezinárodních organizací v KLDR a vojenští přidělenci.

 

 

Soudruh Čche Hwi přednesl projev.

Řečník uvedl, že velký vůdce soudruh Kim Ir Sen poprvé v dějinách osvětlil původní revoluční princip, že lidové masy jsou pány revoluce a mají sílu vést revoluci vpřed a pevně se držet principu revolučního vedení, se kterým vyřešil všechny problémy vznikající v revoluci a výstavbě silou nevyčerpatelné tvůrčí moudrosti a moci lidových mas.

Díky moudrému vedení velkého vůdce, který byl po celý svůj život mezi lidmi a vychoval pracující lid k zodpovědnosti za budování prosperující vlasti a vzbudil nekonečnou duševní sílu, dnes může korejský lid vyrůstat jako revoluční lid se silným nezávislým duchem a vysokou tvůrčí schopností, poznamenal.

Velký vůdce soudruh Kim Čong Il, který navěky proslavil nesmrtelné zásluhy vedení velkého vůdce, politiku lásky k lidu a politiku lásky k člověku, pevně sjednotil široké lidové masy včetně dělnické třídy kolem strany a energicky prosazoval velkou socialistickou věc čučche silou jednomyslné jednoty, podotkl.

Moudré vedení velkého generála bylo hybnou silou, která umožnila pracujícímu lidu vlasti čučche, aby oslavil důstojnost stráže nezávislého života a rázně otevřel cestu k moci a prosperitě na základě své vlastní síly, technologií a zdrojů, řekl.

Slavné dějiny posvátného revolučního vedení velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila jsou dnes nepřetržitě vedeny vpřed váženým nejvyšším vůdcem soudruhem Kim Čong Unem.

 

 

Řečník naléhal na to, aby každý pod moudrým vedením soudruha Kim Čong Una s vysoce vztyčeným praporem soběstačnosti vedl celostátní velkou ofenzívu a generální boj na život a na smrt v podpoře socialistické výstavby.

Zdůraznil, že republika bude i nadále s ideály nezávislosti, míru a přátelství posilovat solidaritu s pracujícími lidmi celého světa, usilovat o nezávislost a aktivně inspirovat a povzbuzovat spravedlivý boj pracujícího lidu všech zemí za jeho důstojnost a práva, globální mír a bezpečnost.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp