Skip to content

K vyšším cílům

 

Institut špičkové vědy na Kim Ir Senově univerzitě byl zorganizován v roce čučche 103 (2014) jako komplexní výzkumná a vývojová základna, aby hrál klíčovou úlohu při zakládání prvotřídních průmyslových odvětví a přeměně struktury národního hospodářství na strukturu znalostní ekonomiky, integrací několika výzkumných skupin v oblasti základních technologií, a tím efektivnějším využitím intelektuálních a materiálních zdrojů.

 

V rámci ústavu existují výzkumná oddělení informačně technologické, nanotechnologické, biotechnologické, elektronických materiálů, analýz, telekomunikačního průmyslu a další výzkumná oddělení a laboratoř.

Institut klade důraz na posílení spolupráce mezi jednotlivými divizemi, aby rozvíjely své vlastní monopolní techniky na světovou úroveň a udržovaly organické vztahy s vysokými školami a fakultami pro společný výzkum. Studenti a postgraduální studenti, kteří jsou zapsáni do společných výzkumných projektů, zlepšují svou vědeckou a teoretickou kvalifikaci a praktické schopnosti.

Divize informačních technologií, biotechnologie a nanotechnologie usilují o vypracování konkrétních vědeckých a technologických plánů na podporu nezávislého a čučchejského charakteru národního hospodářství a na zlepšení životní úrovně lidu a na realizaci konkrétních opatření za tímto účelem. V posledních letech vyvinuly celou řadu špičkových technologií a zboží, konkurenceschopných ve světě.

 

 

Do potravinářských a farmaceutických závodů a dalších jednotek po celé zemi byly zavedeny desítky druhů běžných analytických zařízení a přístrojů, vyvinutých divizí analýzy na základě nových analytických metod, jejichž přesnost a preciznost je prokázána ve výrobě zboží, oblíbeného lidem.

Elektronické materiály, vědecké experimentální přístroje a divize telekomunikačního průmyslu vyvinuly nové materiály, techniky a zařízení, které přispívají k tomu, aby národní ekonomika byla orientovaná na čučche, moderní, založená na informačních technologiích a vědecká.

Institut vynakládá značné úsilí, aby dosáhl dalších vědecko-technických úspěchů.

 


Kang Su Džong

fotografie Hong Tche Ung

Časopis „Korea“ (Čoson) č. 758, 3 / čučche 108 (2019), http://www.korean-books.com.kp