Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN vykonal oficiální přátelskou návštěvu Vietnamské socialistické republiky

 

Pchjongjang, 3. března čučche 108 (2019) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un se odpoledne dne 1. března v prezidentském paláci setkal se soudruhem Nguyễn Phú Trọngem, generálním tajemníkem Ústředního výboru Komunistické strany Vietnamu a prezidentem Vietnamské socialistické republiky.

 

V rozhovorech se obě strany vzájemně informovaly o politické a hospodářské situaci svých zemí a vyměnily si své názory na otázku dalšího rozšiřování a rozvíjení vztahů přátelství a spolupráce mezi oběma stranami a oběma zeměmi v různých oblastech v souladu s požadavky nové éry a na další otázky společného zájmu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že je velice rád, že se setkal s generálním tajemníkem soudruhem Nguyễn Phú Trọngem a seznámil se s vietnamskými soudruhy během své první návštěvy Vietnamské socialistické republiky, a srdečně poděkoval vietnamské straně, vládě a lidu za vřelé přijetí a pohostinnost. Poznamenal, že konzistentním postojem naší strany a státu je pokračování ve vztazích přátelství a spolupráce mezi oběma zeměmi a oběma stranami, které byly během generací vykovány za cenu krve, v souladu s úmysly předchozích vůdců. Vyzval k aktivní výměně delegací na úrovni stran a vlád, normalizaci a rozvoji bilaterální spolupráce a výměně ve všech oblastech, jako je hospodářství, věda a technika, obrana, sport, kultura a umění, informace a tisk.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce srdečně popřál vietnamskému lidu, aby dosáhl ještě větších úspěchů v boji za dosažení „cílů zámožného lidu a prosperujícího, demokratického, spravedlivého a civilizovaného státu“ pod vztyčeným praporem socialismu, semknut kolem Komunistické strany Vietnamu vedené generálním tajemníkem soudruhem Nguyễn Phú Trọngem.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil poděkování straně a vládě Vietnamu za poskytnutí aktivní a upřímné podpory a skvělé pomoci úspěšnému druhému summitu a rozhovorům KLDR a USA.

 

 

Soudruh Nguyễn Phú Trọng přivítal soudruha Kim Čong Una jménem strany, státu a lidu Vietnamu a uvedl, že návštěva je významným mezníkem při rozvoji vztahů mezi oběma stranami a oběma zeměmi. Poznamenal, že vztahy mezi Vietnamem a KLDR jsou tradičními vztahy přátelství a spolupráce, které osobně zajistili prezident Ho Či Min a předseda vlády Kim Ir Sen. Řekl, že strana, vláda a lid Vietnamu nikdy nezapomínají a jsou stále vděční, že KLDR poskytla Vietnamu velkou podporu a povzbuzení v boji za nezávislost a osvobození národa, a vyjádřil za to vděčnost. Dodal, že pevným stanoviskem strany a vlády Vietnamu je vždy přikládat význam bilaterálním vztahům a dále posilovat vztahy mezi oběma stranami a oběma zeměmi v zájmu národů obou zemí a regionálního míru a stability.

Soudruh Nguyễn Phú Trọng vyjádřil přesvědčení, že korejský lid dosáhne velkých úspěchů v socialistické výstavbě, rozvoji země a zlepšování životní úrovně lidu pod vedením Korejské strany práce v čele s předsedou soudruhem Kim Čong Unem.

Soudruh Nguyễn Phú Trọng řekl, že důvěru mezi oběma zeměmi ukazuje výběr Hanoje jako místa druhého summitu KLDR a USA, a ocenil konstruktivní a aktivní postoj KLDR a USA, které se v jednání projevily.

Rozhovory probíhaly v soudružské, upřímné a přátelské atmosféře.

 

 

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un se odpoledne 1. března setkal v budově vlády s předsedou vlády Vietnamské socialistické republiky soudruhem Nguyễn Xuân Phúcem a v budově Národního shromáždění s předsedkyní Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky soudružkou Nguyễn Thị Kim Ngân.

Na počest návštěvy váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una ve Vietnamské socialistické republice soudruh Nguyễn Phú Trọng uspořádal 1. března slavnostní recepci v Mezinárodním kongresovém centru.

Na recepci přednesl soudruh Nguyễn Phú Trọng gratulační projev a vážený soudruh nejvyšší vůdce přednesl odpověď. Soudruh Nguyễn Phú Trọng srdečně přivítal návštěvu soudruha předsedy Kim Čong Una ve Vietnamu, která je první návštěvou 55 let po návštěvě předsedy vlády Kim Ir Sena v roce 1964 a je výrazem toho, že korejská strana a vláda věnují velkou pozornost tradičním přátelským vztahům s Vietnamem. Řekl, že tradiční přátelství, které bylo osobně zajištěno prezidentem Ho Či Minem a předsedou vlády Kim Ir Senem a překonalo mnohé výzvy, bylo neustále neseno vpřed a rozvíjeno. Vyjádřil přesvědčení, že současná návštěva soudruha předsedy Kim Čong Una v předvečer 70. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Vietnamem a Koreou značně přispěje k dosažení zájmů obou zemí, globálního míru a stability, spolupráce a rozvoje.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil upřímnou vděčnost za skutečnost, že soudruh Nguyễn Phú Trọng, navzdory zaneprázdnění řízením všestranné práce strany a státu, byl se zvláštní pozorností srdečně pohostinný, a řekl, že navštívil Vietnam s touhou neustále nést vpřed historickou tradici přátelství KLDR a Vietnamu a v souladu s požadavkem nové éry rozvíjet vztahy přátelství mezi Koreou a Vietnamem a kráčet ruku v ruce ve svatém boji za štěstí a budoucnost národů obou zemí.

Součástí recepce bylo pestré umělecké představení, speciálně připravené vietnamskými umělci k uvítání historické návštěvy váženého nejvyššího vůdce soudruha Kim Čong Una ve Vietnamu.

 

 

Předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un položil ráno 2. března věnec k mauzoleu prezidenta Ho Či Mina.

Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un ráno 2. března položil věnec k Památníku padlým hrdinům.

 

 

Předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un úspěšně dokončil oficiální přátelskou návštěvu Vietnamské socialistické republiky a 2. března odjel z Hanoje.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce se rozloučil s kádry vietnamské strany a vlády a města Hanoje, kteří navštívili místo jeho noclehu, a opustil jej v 9:30 hodin místního času. Obyvatelé Hanoje srdečně vyprovázeli soudruha Kim Čong Una, který se vracel domů po napsání nové stránky v dějinách korejsko-vietnamského přátelství. Na stovkách ri dlouhé trase mezi místem noclehu a stanicí Đồng Đăng, odkud odjížděl zvláštní vlak, pracující lidé různých vrstev, mládež a školáci srdečně vyprovázeli váženého soudruha nejvyššího vůdce, mávajíce vlajkami obou zemí a kyticemi. Před nádražím a na jeho nástupišti se shromáždily masy v krásných národních krojích s vlajkami obou zemí a kyticemi v rukou, aby pozdravily váženého soudruha nejvyššího vůdce.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vystoupil z automobilu a zamával nadšenému davu. Rozloučil se s kádry vietnamské strany a vlády. Vyjádřil spokojenost s výsledky návštěvy a srdečnou vděčnost vietnamské straně, vládě a lidi za jejich laskavost a srdečnost.

Zvláštní vlak s váženým soudruhem nejvyšším vůdcem, převážející pocity hlubokého přátelství a pevné solidarity bratrského vietnamského lidu s korejským lidem, opustil stanici Đồng Đăng.

 




















 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp