Skip to content

Soudruh Kim Čong Un přijal delegaci zvláštního vyslance jihokorejského prezidenta

 

Pchjongjang, 6. září čučche 107 (2018) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti KLDR a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un přijal v sídle Ústředního výboru Korejské strany práce členy delegace zvláštního vyslance jihokorejského prezidenta Mun Če Ina, kteří ve středu 5. září navštívili Pchjongjang.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce srdečně uvítal návštěvu členů delegace zvláštního vyslance prezidenta Mun Če Ina v Pchjongjangu, potěšen setkáním s Čong Ui Jongem, náčelníkem Úřadu státní bezpečnosti Čchongwade (Modrý dům, sídlo prezidenta jižní Koreje, pozn. překl.), So Hunem, ředitelem Národní zpravodajské služby, Čchon He Songem, náměstkem ministra sjednocení, Kim Sang Gjunem, náměstkem ředitele Národní zpravodajské služby a Jun Kon Jongem, náčelníkem Úřadu pro plánování státních záležitostí Čchongwade.

Přivítání se zúčastnil místopředseda ÚV KSP soudruh Kim Jong Čchol.

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce uspořádal pamětní fotografii se členy delegace.

Členové delegace předali pozdravy upřímné vděčnosti váženému soudruhu nejvyššímu vůdci za to, že byl tak laskavý a přijal je tak rychle, ačkoli byl velmi zaneprázdněn státními záležitostmi.

Zvláštní vyslanec Čong Ui Jong zdvořile předal osobní dopis prezidenta Mun Če Ina váženému soudruhu nejvyššímu vůdci.

Poté, co si přečetl osobní dopis, vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil své poděkování prezidentovi za zaslání vynikajícího osobního dopisu, který vyjádřil pevnou vůli moudře překonat řadu výzev i v budoucnu a otevřít jasnou budoucnost našeho národa a současně ocenil svěží pokrok vztahů mezi severem a jihem.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že plně podporuje a sympatizuje s odhodláním prezidenta a že se nezměnilo ani jeho odhodlání rozhodně usilovat o brzké dosažení lepších výsledků spoluobčanů, maje na paměti poslání před národem a jeho očekávání. Využil příležitosti a požádal zvláštního vyslance, aby předal prezidentovi jeho srdečné pozdravy.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že je pyšný na skutečnost, že díky upřímným snahám a odvážným rozhodnutím, které s houževnatým úsilím a hlubokým rozmyslem učinil společně s prezidentem Mun Če Inem, došlo k dramatickým okamžikům a dobrým dohodám, o kterých nikdo neočekával, že by mohly být uzavřeny v tomto roce.  Uvedl, že je pyšný na skutečnost, že byly napraveny severo-jižní vztahy, po mnoho let rozbité a tragické, a dosaženo významných a pozoruhodných úspěchů směřujících k národnímu usmíření a míru.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce podotkl, že vysoce oceňuje prezidenta Mun Če Ina za jeho upřímnost a tvrdou práci pro summit KLDR – USA, první svého druhu v dějinách, a vždy je mu za to vděčný.

Jsem rád, že mezi severem a jihem byly uskutečněny pracovní kontakty v různých oblastech, byla uskutečněna setkání rozdělených rodin a příbuzných a vojenské rozhovory sever-jih a práce na vytvoření společného styčného úřadu dobře pokročila po historickém Pchanmundžomském setkání, uvedl vážený soudruh nejvyšší vůdce a dodal, že bychom měli ocenit všechny tyto úspěchy, kterých dosáhly sever a jih ruku v ruce, a neodchylně pokračovat v rozvoji severo-jižních vztahů, které se konečně dostaly na novou dráhu míru, cestu usmíření a spolupráce.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce provedl širokou výměnu názorů s delegací zvláštního vyslance ohledně setkání na nejvyšší úrovni v Pchjongjangu, které má proběhnout v září, a o jeho tématech, a dosáhli uspokojivé dohody. Rovněž s nimi otevřeně hovořil o mnoha otázkách, které vznikají při urychlování rozvoje severo-jižních vztahů a při zachování míru a stability Korejského poloostrova.

Podotýkaje, že je naším pevným stanoviskem a jeho vůlí zcela odstranit nebezpečí ozbrojeného konfliktu a hrůzy války z Korejského poloostrova a přeměnit ho v kolébku míru bez jaderných zbraní a bez jaderné hrozby, vážený soudruh nejvyšší vůdce zdůraznil, že sever a jih by měl pokračovat v úsilí o uskutečnění denuklearizace Korejského poloostrova.

Rozhovory mezi váženým soudruhem nejvyšším vůdcem a delegací zvláštního vyslance prezidenta Mun Če Ina probíhaly v krajanské a srdečné atmosféře.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp