Skip to content

Rodong Simnun o morálnej korupcii v kapitalistickej spoločnosti

Pchjongjang 20. augusta čučche 107 (2018) (KCNA) – Noviny práce (Rodong Sinmun) v pondelňajšom článku uvádzajú, že imperialisti a buržoázne plazivé média tvrdia, že kapitalistická spoločnosť je najrozvinutejšou a vysoko civilizovanou spoločnosťou pomocou kvetnatých slov ako “etická morálka” alebo “vzor modernej civilizácie”.

Článok pokračuje:

V kapitalistickej spoločnosti nemôže existovať ušľachtilá a skutočná morálka ľudských bytostí, pretože v nej stoja proti sebe záujmy ľudí zo všetkých oblastí života a požiadavky a záujmy kapitalistickej triedy a monopolných finančných kombinácií sú považované za nedotknuteľné.

Hodnotovým konceptom morálky v kapitalistickej spoločnosti je názor a pohľad jednotlivca, nie ľudových más.

Denne sa zhoršujúca morálna korupcia v kapitalistickej spoločnosti je nevyhnutným produktom spôsobu života, v ktorom peniaze znamenajú všetko.

Buržoázna morálka v kapitalistickej spoločnosti pretvára ľudské vzťahy na neľudské, v ktorých človek vykorisťuje a utláča druhých, vytvára nezhody medzi ľuďmi a vedie ich k tvrdému boju za existenciu pod zákonom džungle.

Morálna korupcia ľudských bytostí v spoločnosti je ďalej povzbudzovaná reakcionárskou vládnucou triedou.

Reakční vládcovia vždy využívajú svoje masmédia na to, aby šírili najrôznejšie reakcionárske ideologické trendy, vrátane buržoáznej ideológie, rasizmu a mizantropických myšlienok a v konečnom dôsledku propagovali taký spôsob života, ktorý zabraňuje zdravému rozvoju ducha a vedie k ďalšej nevedomosti a beznádeji.

Kapitalistická spoločnosť zámerne podnecuje rozvrátený a ponižujúci život a vynakladá všetky prostriedky na paralyzáciu fyzického tela a ducha ľudskej bytosti.

Dnešnú mravnú korupciu v kapitalistickej spoločnosti už nejde ovládať.

Morálna korupcia, ktorú imperialisti ešte viac prehlbujú, je nevyliečiteľné ochorenie.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp