Skip to content

Kim Čong Un jednal v Číně se Si Ťin-pchingem


Pchjongjang, 28. března čučche 107 (2018) (KCNA) – Vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce a předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, provedl neoficiální návštěvu Číny od 25. do 28. března na pozvání soudruha Si Ťin-pchinga, generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Číny, prezidenta Čínské lidové republiky a předsedy Ústřední vojenské komise.

 

Byl doprovázen svou manželkou soudružkou Ri Sol Ču. Mezi členy jeho doprovodu byli soudruh Čche Rjong He, člen předsednictva Politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce, místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a místopředseda ÚV KSP, soudruzi Pak Kwang Ho, Ri Su Jong a Kim Jong Čchol, členové Politického byra ÚV KSP a místopředsedové ÚV KSP, ministr zahraničí soudruh Ri Jong Ho, člen Politického byra Ústředního výboru KSPK, soudruzi Čo Jong Won, Kim Song Nam a Kim Pjong Ho, zástupci vedoucích oddělení Ústředního výboru KSP a členové Komise pro státní záležitosti KLDR.

 

 

Když zvláštní vlak se soudruhem nejvyšším vůdcem přijel do Tantungu, pozdravili ho soudruh Song Tao, vedoucí oddělení mezinárodních vztahů Ústředního výboru Komunistické strany Číny, soudruh Chen Qiufa, tajemník Liao-ningského provinčního výboru KS Číny, soudruh Lu Dongfu, generální ředitel Čínské železniční společnosti, soudruh Li Jinjun, čínský velvyslanec v KLDR, soudruh Liu Huanxin, člen stálého výboru a generální tajemník Liao-ningského provinčního výboru KS Číny a soudruh Ge Haiying, tajemník městského výboru KS Číny v Tantungu.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil poděkování soudruhu Song Taovi a jeho straně za přivítání v hraničním městě daleko od Pekingu.

Soudruh Song Tao srdečně přivítal návštěvu soudruha Kim Čong Una a jeho manželky Ri Sol Ču v Číně a poznamenal, že přijel z Pekingu na základě pověření soudruha Si Ťin-pchinga.

 

 

Vážený soudruh Kim Čong Un přijel do Pekingu 26. března. Přivítal ho soudruh Wang Huning, člen Stálého výboru Politického byra Ústředního výboru KS Číny a člen sekretariátu Ústředního výboru KS Číny, soudruh Ding Xuexiang, člen Politického byra Ústředního výboru KS Číny, člen sekretariátu Ústředního výboru KS Číny a ředitel Ústřední kanceláře Ústředního výboru KS Číny, soudruh Song Tao, vedoucí oddělení mezinárodních vztahů Ústředního výboru KS Číny, soudruh Lu Dongfu, generální ředitel Čínské železniční společnosti a soudruh Li Jinjun, čínský velvyslanec v KLDR.

Vážený soudruh Kim Čong Un se pozdravil s vedoucími stranickými a vládními funkcionáři z Číny, kteří ho pozdravili. Automobilová kolona s ním a jeho ženou zamířila do státního hotelu Diaoyutai, doprovázena 21 motocykly.

 

 

Slavnostní obřad přijetí návštěvy soudruha Kim Čong Una v Číně se konal ve Velké síni lidu.

Proběhla jednání mezi soudruhem Kim Čong Unem a soudruhem Si Ťin-pchingem.

Nejvyšší představitelé obou stran a obou zemí si vyměnili názory na hlavní otázky, včetně otázky rozvoje přátelských vztahů mezi Koreou a Čínou a řešení situace na Korejském poloostrově.

Soudruh Kim Čong Un řekl, že je rád, že se poprvé setkává se soudruhem Si Ťin-pchingem.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že Korejská strana práce a vláda KLDR budou pokračovat ve vzácné tradici přátelských vztahů mezi KLDR a Čínou, kterou vytvořili a upevnili vůdci předchozích generací obou zemí, a povznesou ji na nový vyšší stupeň v souladu s požadavky doby.

Hovořil o tom, že je nutné se často setkávat s čínskými soudruhy, včetně soudruha Si Ťin-pchinga, dále posílit přátelství, prohlubovat strategické vzájemné porozumění a taktickou a strategickou spolupráci s cílem posílit jednotu a spolupráci obou zemí.

 

 

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vyjádřil přesvědčení, že čínští občané dosáhnou vynikajících úspěchů v boji za realizaci čínského snu – velké věci budování mocné socialistické moderní síly v nové éře a velkého oživení čínského národa pod správným vedením Komunistické strany Číny v čele se soudruhem Si Ťin-pchingem.

Soudruh Si Ťin-pching srdečně přivítal skutečnost, že vážený soudruh nejvyšší vůdce přijel do Číny na svou první zahraniční návštěvu.

Zdůraznil strategický význam a neotřesitelnou vůli čínské strany a vlády neotřesitelně rozvíjet dědictví přátelství mezi Čínou a KLDR, které vytvářeli vůdci starších generací, a upřímně přispívat k vítěznému pokroku věci socialismu ze společného ideálu, víry a hlubokého revolučního přátelství.

Řekl, že v poslední době pozorovaná pozitivní změna situace na Korejském poloostrově je výsledkem strategického rozhodnutí soudruha Kim Čong Una a úsilí strany a vlády KLDR.

 

 

Soudruh Si Ťin-pching vyjádřil přesvědčení, že pod vedením soudruha Kim Čong Una dosáhne Korejská strana práce nových úspěchů v práci pro kontinuální pokrok na cestě socialismu, hospodářského rozvoje a zlepšení životní úrovně lidu.

Soudruh Kim Čong Un pozval jménem strany a vlády soudruha Si Ťin-pchinga, aby v příhodnou dobu uskutečnil oficiální návštěvu KLDR, a jeho pozvání bylo s potěšením přijato.

Jednání byli ze strany KLDR přítomni soudruzi Ri Su Jong a Kim Jong Čchol, členové Politického byra Ústředního výboru KSP a místopředsedové Ústředního výboru KSP, a ministr zahraničí soudruh Ri Jong Ho, člen Politického byra Ústředního výboru KSP.

Ze strany ČLR přítomni soudruzi Wang Huning, člen Stálého výboru Politického byra Ústředního výboru KS Číny a člen sekretariátu Ústředního výboru KS Číny, Ding Xuexiang, člen Politického byra Ústředního výboru KS Číny, člen Sekretariát Ústředního výboru KS Číny a ředitel Ústřední kanceláře Ústředního výboru KS Číny, Huang Kunming, člen Politického byra Ústředního výboru KS Číny, člen jeho sekretariátu a vedoucí jeho propagačního oddělení, Yang Jiechi, člen Politického byra ÚV KS Číny, Wang Yi, státní rada a ministr zahraničních věcí a Song Tao, vedoucí oddělení mezinárodních vztahů Ústředního výboru KS Číny.

Po jednáních vážený soudruh nejvyšší vůdce přijal srdečně připravené dary od soudruha Si Ťin-pchinga a jeho manželky Peng Liyuan. Vážený soudruh nejvyšší vůdce za ně poděkoval.

Jako projev vřelého uvítání návštěvy soudruha Kim Čong Una v Číně pořádal soudruh Si Ťin-pching recepci ve Velkém sále lidu.

 

 

Soudruh Kim Čong Un a jeho manželka Ri Sol Ču, doprovázeni soudruhem Si Ťin-pchingem a jeho manželkou Peng Liyuan, vešli do hodovní síně – Zlatého sálu.

Všichni účastníci recepce srdečně přivítali nejvyšší představitele obou stran a zemí.

Před hostinou sledovali video ukazující činnost vůdců obou stran a zemí, které připravili a z celého srdce pečovali o kořeny přátelství mezi Koreou a Čínou. Diváci byli ohromeni scénami ze života vůdců dřívějších generací včetně velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena, velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila a soudruhů Mao Ce-tunga, Čou En-laje, Teng Siao-pchinga, Ťiang Ce-mina, Chu Ťin-tchaa a Si Čung-süna.

Na recepci přednesl soudruh Si ťin-pching blahopřejný projev a vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un odpověděl svým projevem.

Banket probíhal od začátku až do konce v soudružské, přátelské a příjemné atmosféře.

Součástí recepce bylo umělecké vystoupení čínských umělců na počest návštěvy soudruha Kim Čong Una v Číně.

 

 

27. března soudruh Kim Čong Un navštívil výstavu inovativních úspěchů Čínské akademie věd po 18. sjezdu KS Číny. Doprovázeli ho soudruzi Čche Rjong He, Pak Kwang Ho, Ri Su Jong, Kim Jong Čchol, Ri Jong Ho a další. Spolu s nimi navštívili výstavu soudruzi Wang Huning, Ding Xuexiang, Cai Qi a Song Tao.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce si prohlédnul vystavené materiály a byl informován o úspěších dosažených v oblasti přírodních věd a technologií, včetně jaderné fyziky, vesmíru, zemědělství a energetiky.

Do návštěvní knihy napsal následující text: „Vidíme velikost Číny, velké sousední země. Pod moudrým vedením KS Číny dosáhne ještě větších vědeckých úspěchů. Kim Čong Un, 27. března 2018.“

 

 

Toho dne byl vážený soudruh nejvyšší vůdce se svou ženou pozván na oběd pořádaný soudruhem Si Ťin-pchingem a jeho manželkou Peng Liyuan v Yangyuanzhai státního hotelu Diaoyutai.

Po obědě se soudruh Kim Čong Un rozloučil se soudruhem Si Ťin-pchingem.

Soudruh Kim Čong Un odpoledne 27. března ukončil neoficiální návštěvu Číny a odjel z Pekingu.

Na nádraží v Pekingu doprovázeli váženého soudruha nejvyššího vůdce soudruzi Wang Huning, Ding Xuexiang a Song Tao.

Soudruzi Song Tao, Lu Dongfu a Li Jinjun doprovázeli váženého soudruha nejvyšší vůdce na nádraží v Tantungu.

Opouštěje nádraží v Tantungu, vážený soudruh nejvyšší vůdce zaslal děkovnou zprávu soudruhu Si Ťin-pchingovi za poskytnutí srdečné pohostinnosti s nejvyšší upřímností ve znamení vřelého soudružského přátelství a přátelských pocitů během návštěvy Číny.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp