Skip to content

Elektrická lokomotíva Songun Pulgungi 1

Songun Pulgungi 1 je 4-osová elektrická lokomotíva pre striedavú trakciu, využiteľná v osobnej aj nákladnej doprave, pričom je vybavená asynchrónnym trakčným motorom.

Trakčný výkon, brzdný výkon a rýchlosť tejto lokomotívy sú v reálnom čase riadené počítačom v súlade s požiadavkami trakcie.

Je vybavený dvojosovým podvozkom s vlastným riadením, agregátom schopným zaistiť bezpečnú jazdu v zákrute, účinným vysokorýchlostným kompresorom, pomocnými servomotormi vrátane rôznych typov meničov a elektromotorov novo vyvinutých pre železničné podmienky v krajine a ďalšími elektronickými prístrojmi a zariadeniami.

V porovnaní so staršou 6-osou elektrickou lokomotívou využíva o 30-40% menej elektrickej energie a má trakčný výkon 1,5 krát vyšší  (4 200 kW).

www.naenara.com.kp