Skip to content

Setkání k plnění úkolů nového roku

 

Pchjongjang, 5. ledna čučche 107 (2018) (KCNA) – Obyvatelé Pchjongjangu se setkali 4. ledna na Kim Ir Senově náměstí, aby vyjádřili své odhodlání k plnění důležitých úkolů, které stanovil vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un ve svém novoročním projevu.Přítomen zde byl premiér soudruh Pak Pong Ču, člen prezídia Politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce a místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR, vedoucí straničtí a státní funkcionáři, funkcionáři stranických a mocenských orgánů, organizací pracujícího lidu, průmyslových podniků, družstev, pracovní inovátroři a další pracující v Pchjongjangu.
Soudruh Kim Su Gil, náhradník Politického byra Ústředního výboru a předseda Pchjongjangského městského výboru KSP, přednesl zprávu.

 Referent uvedl, že novoroční projev váženého nejvyššího vůdce slouží jako důležité směrnice, které vlévají důvěru v jisté vítězství revoluční věci čučche a optimismus korejskému lidu a jasně ukazují cestu, kterou má přijmout, a jako prapor inspirující armádu a lid ke generální ofenzivě za provedení nového vzestupu a inovací ve všech sektorech budování socialistické moci.
Vyzval všechny funckionáře a členy strany a další pracující, aby povstali ve všelidový boj, aby zmařili zoufalou výzvu nepřátelských sil a uvedli celkovou moc KLDR do nové fáze vývoje tím, že budou vysoko třímat revoluční heslo “Spusťme revoluční generální ofenzivu k dosažení svěžího vítězství na všech frontách budování mocné socialistické země!” v tomto roce 70. narozenin KLDR, skvělé vlasti.
Podtrhl, že je třeba, aby se semknuli těsněji kolem velké strany a provedli dynamičtější boj za urychlení konečného vítězství revoluce čučche podle plánu, který rozvinul nejvyšší vůdce ve svém novoročním projevu.

 Byly učiněny sliby.
Řečníci zdůraznili své rozhodnutí důsledně splnit letošní úkoly stanovené stranou bez zbytečného odkladu tím, že budou uchovávat pravdu, že plán a odhodlání Ústředního výboru strany znamenají jen vědu, pravdu a praxi a projevení nejvyšší vůle k plnému uplatnění ducha oddaného provádění politiky strany a revolučního ducha sebevědomí a vytrvalosti.
Poté následoval průvod účastníků.

  

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp