Skip to content

5. konference předsedů buněk KSP skončila

 

Pchjongjang, 23. prosince čučche 106 (2017) (KCNA) – 22. prosince se uskutečnil druhý den jednání 5. konference předsedů buněk Korejské strany práce (KSP).
Soudruh Kim Čong Un, předseda KSP, a členové Výboru výkonné politiky Ústředního výboru KSP zaujali místa na tribuně pro vedení konference. Na tribuně zasedli také vedoucí představitelé ústředních a provinčních stranických výborů.

 

 

Konference pokračovala pod vedením předsedy KSP.
Účastníci, kteří prostřednictvím prvního dne setkání intenzivněji pocítili důležitost konference pro posilování bojové moci strany ve všech směrech, jak to požaduje rozvíjející se revoluce, vedli důkladné diskuse o opatřeních k tomu, aby se všechny buňky strany staly věrným a spolehlivým předvojem pro realizaci stranické politiky posílením role předsedů buněk.
Ve druhém dni schůze předsedové buněk stranických výborů jednotek na všech úrovních ve svých projevech nadále analyzovali a hodnotili své úspěchy a zkušenosti s posílením svých buněk, organizací nižších organizací strany a nedostatky a spory v práci svých buněk.

 


Řečníci hovořili o úspěších a zkušenostech získaných při vybavování svých buněk duchem věrnosti oddané obhajobě vůdce a skutečných předvojových organizací, které sdílejí svůj osud s naší stranou až do konce, jak to zamýšlel Ústřední výbor strany po 4. konferenci tajemníků buněk KSP.
Také poukázali na to, že posílili své stranické buňky, upřednostňujíce práci na přípravě všech členů strany, aby byli opravdovými kimirsenisty-kimčongilovci, a pečlivě řídili organizační a ideologický život členů strany, a tak jim pomohli stát se vlajkovou lodí v budování silné socialistické země.
Při poslechu projevů si účastníci znovu uvědomili, že příkladem předsedů stranických buněk je mocná politická práce a platnost a životaschopnost metody masové práce strany, aby se práce buněk stala shodnou s myšlením lidu.

 


Schůze analyzovala takové nedostatky a chyby v práci stranických buněk u některých jednotek, které nesplnily požadavky doby a rozvíjející se revoluce, a projednala způsoby, jak je překonat.
Bylo řečeno, že některé stranické buňky nedokázaly správně povzbudit členy strany a další pracující k úsilí o provedení posledních pokynů prezidenta Kim Ir Sena a vůdce Kim Čong Ila a někteří předsedové buněk se nedokázali zbavit špatných ideologických názorů a zahálčivého pracovního stylu, jako je defétismus, formalismus, prospěchářství a sebeobrana, a řady předsedů stranických buněk nebyly dobře vybudovány a pečlivá práce, která by jim pomohla a učila je, nebyla provedena.

Na shromáždění se také diskutovalo o opatřeních, aby všichni předsedové stranických buněk měli na mysli své poslání a povinnost při realizaci stranické politiky, aby přinesli nový ideologický pohled, pracovní styl a způsob.

 

 

23. prosince byla 5. konference předsedů buněk Korejské strany práce ukončena. Přednášející se odvolávali na úspěchy, zkušenosti a poučení získané při přípravě členů strany a dalších pracujících, aby byli skutečnými kimirsenisty-kimčongilovci a posílili funkci a roli stranických buněk. Chyby a nedostatky, ke kterým došlo při práci na posílení funkce a role stranických buněk, byly kritizovány a byla prosazována podstatná opatření, aby se zvýšila role předsedů stranických buněk při budování všech stranických buněk jako věrných řad, které podporují ideologii a vedení Ústředního výboru strany v předvoji.

 


Na konferenci byly přijaty rezoluce podporující záměr Ústředního výboru strany, který svolal 5. konferenci předsedů buněk KSP, zvýšit roli předsedů stranických buněk a tak činit aktivní příspěvky k realizaci věci modelování celé strany a celé společnosti na (principech) kimirsenismu-kimčongilismu a dávající silný impuls budování mocné socialistické země.
Soudruh Kim Čong Un přednesl na konferenci historický projev.
Když jeho řeč skončila, všichni účastníci propukli ve vřelý potlesk.
Soudruh Kim Čong Un přednesl závěrečný projev.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp