Skip to content

Zástupca Pektusanu sa zúčastnil svetového festivalu mládeže

Bratislava, 25. októbra čučche 106 (2017) – Ako člen Ústredného výboru Spoločnosti česko-kórejského priateľstva Pektusan, som sa zúčastnil XIX. Svetového festivalu mládeže a študentstva, ktorý sa konal v dňoch 14. 10. – 22. 10. 2017 v ruskom Soči.

Hlavným cieľom mojej účasti bolo nadväzovanie priateľských a súdružských vzťahov medzi pokrokovo zmýšľajúcimi mladými ľuďmi z celého sveta.


Česká delegácia na festivale v Soči

Počas pobytu v Soči som spolupracoval hlavne s delegátmi Komunistického svazu mládeže (KSM), ktorí pripravili špeciálne festivalové vydanie časopisu Mladá pravda (dostupné na stránke http://www.ksm.cz/images/mpfest2017a5.pdf), obsahujúce mimo iného článok o návšteve KĽDR v apríli 2017. Tento časopis sme bezplatne rozdávali účastníkom festivalu.

V rámci československo-kórejského priateľstva som sa stretol s delegátmi Kimirsensko-Kimčongilského zväzu mládeže. Delegácia z KĽDR, rovnako ako väčšina ostatných delegácii, mala na festivale svoj stánok, kde ponúkali propagačné materiály, brožúry, knižky a výrobky z KĽDR.

Súčasťou festivalu bol aj program Svetovej federácie demokratickej mládeže (WFDY), ktorý zahŕňal napríklad pochod komunistickej mládeže a rôzne konferencie, ktoré sa venovali mnohým témam súčasného svetového diania, ako aj histórii mládežníckeho pokrokového hnutia, boja proti imperializmu a ďalším.

Značný záujem u návštevníkov vzbudila práve prednáška na podporu boja kórejského ľudu a mládeže za nezávislosť a mierové zjednotenie Kórejského polostrova, pri ktorej sa podarilo maximálne zaplniť priestory konferenčnej miestnosti (pre porovnanie na inej prednáške, ktorej som sa zúčastnil, bola miestnosť poloprázdna) a vytvoriť patričnú protiimperialistickú atmosféru. Na konferencii vystúpil prezident WFDY a ďalší rečníci z rôznych krajín, ktorí jasne dokázali, že Kórejská ľudovodemokratická republika a jej statočný ľud má podporu pokrokových ľudí všetkých svetadielov.

Konferencia na podporu kórejského ľudu

Okrem toho rečníci z KĽDR vystúpili na konferencii k 100. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, kde zdôraznili, že ako VOSR dokázala poraziť kapitalizmus, tak KĽDR porazila imperializmus.

Pozitívne dojmy zo stretnutia s kórejskými delegátmi mali i ďalší členovia českej delegácie. Celkovo aj napriek určitým snahám ruských organizátorov o apolitickosť festivalu možno konštatovať, že účasť na festivale bola prínosom pre upevňovanie súdružských vzťahov medzi našimi organizáciami a podporu mladých ľudí v boji proti imperializmu.

 Alexander Velitš