Skip to content

Třetí rozšířené zasedání představenstva Kim Ir Senovy – Kim Čong Ilovy nadace

 

Pchjongjang, 18. října čučche 106 (2017) (KCNA) – Ve středu se konalo třetí rozšířené zasedání představenstva Kim Ir SenovyKim Čong Ilovy nadace.

Zúčastnil se ho místopředseda Keith Bennet a členové představenstva nadace, členové nadace, delegace Ruského výboru k oslavě velkých osob hory Pektu a další zahraniční hosté a zahraniční Korejci.

Jako pozorovatelé byli přítomni funkcionáři sekretariátu představenstva.

 

Setkání se zabývalo organizačními záležitostmi představenstva a přezkoumalo jeho práci rok po druhém zasedání.

Poté přijalo novelizované stanovy nadace a informovalo účastníky o orientaci budoucích aktivit představenstva.

Setkání schválilo dopis váženému nejvyššímu vůdci soudruhu Kim Čong Unovi.

Poznamenávaje, že setkání bylo úspěšně uspořádáno v Pchjongjangu, dopis uvádí, že jeho účastníci vyjádřili plnou podporu úsilí o další rozšíření Kim Ir Senovy – Kim Čong Ilovy nadace v celosvětovou nadaci a slíbili, že posílí její práci.

Vidouce skutečnost KLDR, opět poznávají, že nikdo na světě se nemůže měřit se sílou korejského lidu, který pevně věří svému vůdci a následuje jej.

Lidské dějiny zaznamenaly mnoho politiků a slavných osob, ale svět nepoznal tak velké muže, jakými jsou prezident Kim Ir Sen a vůdce Kim Čong Il, navždy žijící v srdcích lidu.

V dopise účastníci vyjádřili svou vůli k širšímu provádění práce nadace směřující k tomu, aby lid světa hluboce ve své mysli třímal obrazy neskonale velkých osob, s hrdostí, že jsou členy představenstva Kim Ir Senovy – Kim Čong Ilovy nadace, jediné nadace pro nesmrtelnost vůdců na světě.

Díky váženému maršálu Kim Čong Unovi budou prezident Kim Ir Sen a vůdce Kim Čong Il vždy živí v srdcích všeho lidu a dějiny velkého slunce budou věčné společně se slavnou érou Kim Čong Una, uvádí dopis.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp