Skip to content

USA vyzvány k zastavení nepřátelské politiky proti Koreji

Pchjongjang, 10. června čučche 105 (2016) (KCNA) – Účastníci společné konference vlády, politických stran a organizací zaslali v pátek otevřený dopis do Spojených států amerických.

Dopis uvádí, že neměnnou touhou a přáním korejského lidu je dosažení věčného blahobytu národa v mírovém světě a vybudování znovusjednocené prosperující země.

Bez názvu2

Nová linie a politika pro národní znovusjednocení, stanovená na nedávném historickém sedmém sjezdu Korejské strany práce, jsou historickým prohlášením závažného významu pro řešení problému Korejského poloostrova a zajištění celosvětového míru, poznamenává.

Pokud má člověk zdravé myšlení a úsudek, nemůže než sympatizovat se stanoviskem KLDR, že otázka národního znovusjednocení by měla být vyřešena v souladu s vůlí a přáním korejského národa, odpovědného za tuto otázku svým soustředěným úsilím a uvědomujícím si její oprávněnost, stojí v dopise.

Ale jen USA, vzdáleny řádnému plnění oprávněných potřeb KLDR, trvale brání historické tendenci směrem k míru a znovusjednocení prostřednictvím svých nepoctivých tvrzení a agresivních činů a rovněž zatahují své stoupence do svých manévrů, tvrdí dopis.

Společná konference vlády, politických stran a organizací KLDR, konaná dne 9. června, se v důsledku panující situace rozhodla poslat otevřený dopis do USA, který odráží následující principiální stanovisko KLDR:

Za prvé, USA by měly učinit smělé rozhodnutí zvrátit svou nepřátelskou politiku vůči KLDR, která by neměla být dále vykonávána.

Nepřátelská politika USA vůči KLDR, která byla vykonávána od jejího založení, je do očí bijícím útokem na snahy, tužby a spravedlivou věc korejského lidu na ochranu jeho ideologie, sociálního systému, svrchovanosti a životně důležitých práv.

I když opožděně, USA by měly učinit rozumný úsudek a vykonat odvážné politické rozhodnutí statečně vykořenit svou nepřátelskou politiku vůči KLDR, která byla od počátku chybná a jejíž fatální důsledky lze jen těžko spočítat.

Pro USA by bylo záhodno, aby zvolily nový způsob myšlení a rozhodnuly se pro novou praxi, vzdálenou starému rámci své anachronické nepřátelské politiky vůči KLDR, která potlačuje po dlouhou dobu její myšlení a praxi. To by byl nejrozumnější postoj, který mohou přijmout a který by byl přivítán.

Za druhé, USA by měly okamžitě přestat s hromaděním zbraní a cvičeními na válku proti KLDR v jižní Koreji, hlavní příčinou eskalace napětí, a přijmout novou linii zajištění skutečného míru a bezpečnosti na Korejském poloostrově.

Nejsou to USA, ale KLDR, kdo úspěšně vyšel z politických, vojenských a morálních podmínek v konfrontaci, která trvala století za stoletím a získala vavříny jako silná.

USA úzkostlivě čekají na to, co nazývají “kolapsem”, zatímco směřují veškeré úsilí do kampaně pro izolaci, blokování a nastolení vojenského nátlaku na KLDR a na vyprovokování války. Teď by si mohly uvědomit, jak neznalé a hloupé to bylo.

Způsob vypořádání se s rivalem, posedlým jadernými zbraněmi, by měl být ukázán samotným USA.

USA by se měly lépe rozmýšlet nad dějinnou lekcí, odrážející se v hořkém doznání učiněném poraženým generálem, který vedl nesprávnou válku s nesprávným soupeřem v nesprávnou dobu na nesprávném místě a otevřeně přijmout spravedlivou mírovou iniciativu a nabídku KLDR, než ztratí příležitost.

Zatřetí, USA by se měly napříště zdržet pošetilého aktu vměšování se do vnitřních záležitostí korejského národa, podporujíce konfrontaci a blokujíce jeho nezávislé znovusjednocení.

USA jsou hlavní překážkou v cestě urovnání problému znovusjednocení Koreje, když zesilují nepřátelství a odstup mezi severem a jihem a stupňují napětí zasahováním do vnitřních záležitostí národa.

Touha, přání a požadavky korejského národa slouží jako standard a měřítko pro urovnání otázky osudu korejského národa, věci znovusjednocení, za jakýchkoli okolností a USA s tím nemají ani co do činění, ani nemají žádné právo vměšovat se do ní.

Bez názvu3

USA by měly dát jasnou odpověď na závažnou otázku korejského národa, zda budou potupně vyhnány z Koreje poté, co budou čelit přísnému trestu v očích světa nebo dají ruce pryč od korejských záležitostí a opustí jižní Koreu ze své vlastní vůle, jak se hodí na “amerického gentlemana”.

Již by neměly zadržovat silný trend národních dějin, postupujících směrem k nezávislosti, míru, smíření, jednotě, znovusjednocení a prosperitě, ale zastavit pošetilý akt sypání hrstí proamerickým loutkám pro zasévání semen sváru mezi Korejci a podporu konfrontace.

Dějiny a čas jasně dokáží, že toto varování, vydané KLDR k USA, není v žádném případě prázdnou řečí.

Užívajíce této příležitosti bychom chtěli vyjádřit přesvědčení, že spravedlivé a rozumné osobnosti a lidé širokých vrstev v USA budou pozitivně reagovat na přímou a poctivou, mírumilovnou a upřímnou výzvu KLDR.

 

kcna.kp

Bulletin Velvyslanectví KLDR v Praze