Skip to content

Ministerstvo státní bezpečnosti KLDR odhalilo závažné spiknutí

kcnaPchjongjang, 5. května čučche 106 (2017) (KCNA) – Ministerstvo státní bezpečnosti KLDR vydalo v pátek následující prohlášení:

Poslední snaha nepřátelských sil, které byly překvapeny silným duchem KLDR, která se rozbíhá směrem ke konečnému vítězství věci revoluce čučche, zašla za hranice po dosažení extrémní fáze.

Nedávná hysterie týkající se „operace stětí“ a „preventivního útoku“, zahájená americkými imperialisty a jihokorejskými bojovníky z loutkové armády u prahu KLDR, je jen špičkou ledovce těchto manévrů.

Centrální zpravodajská agentura (CIA) Spojených států a zpravodajská služba (IS) jižní Koreje, ohniska zla na světě, naplánovaly zlý úmysl poškodit nejvyšší vedení KLDR a tyto činy se staly velmi závažnými po překročení prahu KLDR.

V nedávné době byla odhalena ohavná teroristická skupina, kterou CIA a IS infiltrovaly do KLDR na základě skrytých a pečlivých příprav na spáchání státem podporovaného terorismu proti nejvyššímu vedení KLDR pomocí biochemických látek.

Vražední démoni IS, kteří se spikli s CIA, ideologicky poškodili a podplatili občana KLDR příjmením Kim, tehdejšího pracovníka dřevozpracující pobočky na území Chabarovského kraje Ruska v červnu 2014, a přeměnili jej na teroristu plného odporu a pomsty proti nejvyššímu vedení KLDR.

Naplánovali spiknutí, které by umožnilo lidskému vyvrheli Kimovi, aby se dopustil bombového terorismu zaměřeného na nejvyšší vedení během událostí v Paláci Slunce Kumsusan a při vojenské přehlídce a veřejném průvodu po návratu domů.

usa_02

Řekli mu, že atentát za použití biochemických látek, včetně radioaktivních látek a nano jedovatých látek, je nejlepší metodou, která nevyžaduje přístup k cíli, jejich smrtelné výsledky se objeví po šesti nebo dvanácti měsících, biochemická látka může být získána ve spolupráci s CIA, pokud bude získána jedna správná informace, biochemická látka pro účely terorismu je znalostí CIA a pouze CIA může vyrábět tuto látku a že zbraně, zásoby a finanční prostředky potřebné pro páchání terorismu proti nejvyššímu vedení plně zajistí IS. Pak mu dali více než 20 000 amerických dolarů při dvou příležitostech a satelitní vysílač-přijímač a dovolili mu, aby se s ním seznámil.

Nakonec mu poskytli ujištění o tom, že budou udržovat jeho povinnost týkající se terorismu proti nejvyššímu vedení jako tajemství a infiltrovali ho poté, co ho uklidnili a vyhrožovali, že jeho rodina nezůstane bez úhony v případě neúspěšného vykonání povinnosti.

V lednu, květnu, srpnu a září roku 2016 měli agenti IS satelitní kontakty s Kimem, který bydlel v Pchjongjangu. Agenti IS mu dali pokyny k výběru a hlášení nejefektivnější a nejbezpečnější metody s vysokou pravděpodobností úspěchu při prezentaci různých teroristických metod používajících biochemické látky spolu s operačním kódem terorismu proti nejvyššímu vedení, způsobu uplácení objektů, který by přímo prováděly teroristické činy, a způsobu, jak vstupovat do běhu událostí.

12. srpna 2016 mu dali pokyn, aby shromáždil a poslal co nejvíce informací o okolním prostředí místa, kde se často konají oslavy, ostraze situace a rozkazů pozorovaných v době událostí, říkajíce, že jakmile budou konkrétní a podrobné údaje, budou studovat nejvhodnější způsob ve spolupráci s CIA.

Vyzvali ho, aby zřídil zámořské kontaktní středisko pro bezpečné zavedení vybavení, materiálů a fondu pro teroristické činy, a financovali jej 100 000 amerických dolarů při dvou příležitostech pro založení centra a podplácení teroristických kompliců.

V březnu a dubnu se agent IS Čo Ki Čchol a jeho tajný agent Xu Guanghai, generální ředitel společnosti Qingdao NAZCA Trade Co. Ltd. (v čínských případech zachován anglický přepis, pozn. překl.) setkali s teroristickým komplicem v Tan-tungu v Číně a předali mu nový satelitní vysílač a přijímač a 50 000 amerických dolarů. Podepsali „smlouvu“ o založení zámořského kontaktního centra a nechali jako první splátku na začátku května dovézt potřebné vybavení a materiály.

7. dubna muž příjmením Chan, šéf týmu IS, naučil Kima způsob, jak podplatit teroristické spolupachatele, a řekl, že „i americká CIA používá postupné zapojení s patřičným zřetelem na chamtivost a mentalitu osob v závislosti na tom, do které třídy a vrstvy patří,“ a řekl mu, aby se na něj odkázal při zapojování teroristických kompliců, aby byli infiltrováni do místa události.

4. listopadu 2016 a 13., 17. a 20. dubna 2017 dali Kimovi na vědomí, že oficiálně potvrzují typy biochemických látek a zbraní, které mají být použity pro spáchání teroristického činu proti nejvyššímu vedení, a požádali o ně CIA, a pověřili ho, aby obnovil „krédo“ teroristického vykonavatele a znovu potvrdil stav „vymývání mozku“ a informoval je. Také ho opakovaně poučili, aby přijal nejlepší opatření pro vyšetřování a přípravu na teroristickou operaci, neboť může nastat takový katastrofický incident jako válka, jakmile bude známa skutečnost o teroristických prostředcích a fondech poskytnutých IS.

Šéf jihokorejské loutkové zpravodajské služby Ri Pjong Ho chválil teroristy jako „velmi cennou existenci pro národ a IS“ a přímo organizoval teroristickou operaci a nechal vedoucího týmu IS Chana a agenta Čo Ki Čchola vést vykonání. Loutkové síly daly teroristovi více než 80 instrukcí k provedení operace.

V poslední době CIA a IS aktivně šíří příběh o „nouzové situaci na severu“, zatímco vytrubují o výhodách terorismu pomocí biochemických látek, protože tak mohou minimalizovat nepříznivý vliv na vykonavatele a manipulátory v zákulisí a pomáhat vyhnout se odvetě proti útočníkovi a mezinárodnímu odsouzení. Skryto za příběhem bylo ohavné spiknutí, které bylo hnáno vpřed v přísném utajení.

Ministerstvo státní bezpečnosti KLDR vysvětluje na základě zmocnění, že hysterie USA a jihokorejské loutkové zpravodajské služby zaměřené na ublížení důstojnosti nejvyššího vedení Korejské lidově demokratické republiky, dosáhly nebezpečné fáze, kterou již nelze přehlížet:

usa_13

1. Vyvrátíme a nelítostně zničíme do posledního teroristy CIA Spojených států a loutkové IS jižní Koreje, zasahující důstojnost nejvyššího vedení KLDR.

Nedávný ohavný zločin nechápeme jen jako zásah do bezpečnosti a svrchovanosti státu, který může být spáchán nečestnými nepřátelskými silami.

Nedávný případ byl nejhorší výzvou a deklarací války, směřující k ublížení duševní opory, které všechen korejský lid absolutně věří a důvěřuje, a zatmění věčného slunce KLDR. Je pevnou vůlí armády a lidu KLDR, že nebudou nikdy tolerovat ani snění o takovém zločinu.

Zločinci, kteří se sklánějí k peklu, aby uskutečnili takový sen, nemohou na této zemi přežít ani chvíli. Jedná se o přísný trest lidského svědomí ve jménu všech Korejců.

Ministerstvo státní bezpečnosti, jehož posláním je ochránit vůdce, sociální systém a lid, rozdrtí do posledního organizátory, spiklence a následovníky nedávného státem sponzorovaného terorismu, dokonce i prohledáním celé země, v odezvě na vůli armády a lidu KLDR, zažehnuvších svá srdce nenávistí a hněvem proti ohavným vražedným ďáblům, bez ohledu na to, na kterém koutě planety mohou být.

2. Od tohoto okamžiku bude zahájen protiteroristický útok korejského stylu, který smete zpravodajské a spiklenecké organizace amerických imperialistů a loutkovou kliku, nejzásadnější a brutálně hroznou teroristickou skupinu na světě.

Přestože zlikvidujeme všechny tyto darebáky, kteří byli zapleteni do nedávného státem sponzorovaného terorismu, neexistuje záruka, že nepřátelé přestanou manévrovat, dokud  zůstanou náčelníci a spiklenecké základny.

Není tajemstvím, že američtí imperialisté a loutková skupina zrádců jsou každým dnem stále nezodpovědnější a jejich pohyby jsou vedeny proti nejvyššímu ústředí korejské revoluce.

Je jasné jako poledne, že se takové hanebné zločiny zaměřené na nejvyšší velení korejské revoluce pokusí pokračovat, dokud američtí imperialisté a jihokorejská loutková skupina zrádců nezmění svou nepřátelskou politiku vůči KLDR a dokud povedou CIA a IS vražedné šílenství jako špičku při provádění politiky.

Proto je naším odhodláním vykořenit všechny brlohy spiknutí a intrik, jakými jsou CIA a IS, zdroj veškerého zla ve světě, a okamžitě bude zahájena řada účinných protiteroristických útočných akcí našeho stylu.

3. Všechny země a národy světa, které oceňují spravedlnost a mír, by se rozhodně měly bránit v posvátném boji za ukončení teroristických činů páchaných USA, šéfa terorismu a náčelníka spiknutí, a jihokorejské loutkové skupiny zrádců.

Současná mezinárodní situace dokládá, že terorismus je společným nepřítelem lidstva a svět nepozná okamžik míru, dokud nebude terorismus vymazán.

usa_10
Krvavé teroristické činy CIA a IS podporované Spojenými státy, říší zla, v různých částech světa předcházejí terorismu, o němž se říká, že je páchán „silami Islámského státu“.

Avšak imperialisté USA a jihokorejská loutková skupina zrádců často přenášejí obvinění z „terorismu“ na státy, odporující USA, a bezvýhradně se uchýlili k bezprecedentně hroznému terorismu pod záminkou „války proti terorismu“, „opozice vůči biochemickým zbraním“, „sponzorům terorismu“ atd.

Hrůzný zločin, který byl nedávno odkryt a zničen v KLDR, je druhem terorismu nejen proti KLDR, ale i proti spravedlnosti a svědomí lidstva a aktem mrzačení budoucnosti lidstva.

Svět bez strachu z terorismu není ničím než snem, pokud v něm existují takové skupiny krvežíznivých zločinců jako CIA a IS, společní nepřátelé, klamající a ohlupující lidstvo, a odporní ničitelé země.

Čestné mírumilovné národy světa by měly společně bojovat za ukončení nejrůznějších nehumánních spiknutí, svévole a zlovůle, které bezohledně potlačují touhu po míru a stabilitě.

USA a jihokorejská loutková skupina zrádců by měly jasně vidět svůj špinavý vzhled krvavého vraždícího maniaka a omluvit se KLDR za svůj hanebný terorismus a nelidský zločin a okamžitě dát zločincům trest smrti.

Budou-li i nadále dělat výzvy v rozporu s varováním KLDR a společnou touhou lidstva, nemohou se setkat s ničím jiným než s nejhorším koncem v dějinách.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp

(zvýraznění překladatelem)