Skip to content

Delegace KSP na návštěvě Kuby

castro_raul_01Pchjongjang, 24. a 25. května čučche 105 (2016) (KCNA) – Delegace Korejské strany práce (KSP) na návštěvě Kuby položila věnec před památníkem José Martího na náměstí Revoluce v Havaně dne 23. května.
Přítomni obřadu kladení věnce byli členové delegace KSP v čele s Kim Jong Čcholem, členem politického byra a místopředsedou ÚV KSP, Pak Čchang Julem, velvyslancem KLDR na Kubě, Jorge Ariasem Diazem, zástupcem vedoucího mezinárodního oddělení ÚV Komunistické strany Kuby a další příslušní funkcionáři.
Účastníci položil věnec a vzdali hold jménem delegace KSP a prohlédli si památník.

MM00243322

V pondělí se také zde konaly rozhovory mezi delegací KSP a vysokými představiteli Komunistické strany Kuby (KSK) v budově ÚV KSK. Přítomni na jednání byli ze strany KSP členové delegace v čele s Kim Jong Čcholem, člen politického byra a místopředsedou ÚV KSP, Pak Čchang Julem, velvyslancem KLDR na Kubě, a ze strany KSP Salvador Antonio Valdes Mesa, člen politického byra ÚV KSK a místopředseda Státní rady Kuby a další vysocí představitelé KSK.

MM00243323

Na jednání se obě strany vzájemně informovaly o činnosti svých stran.
Řka
, že Kim Čong Un, předseda KSP, přikládá velký význam přátelským vztahům s Kubou, zajištěným prezidentem Kim Ir Senem a vůdcem Kim Čong Ilem, vedoucí delegace KSP poznamenal, že tentokrát vyslal delegaci KSP na Kubu Kim Čong Un.
Informoval stranu KSK o skutečnosti, že Kim Čong Un ve své zprávě přijaté na 7. sjezdu KSP komplexně zhodnotil brilantní vítězství a úspěchy dosažené KSP, armádou a lidem KLDR pod praporem kimirsenismu-kimčongilismu v hodnocené době a ukázal strategickou linii a úkoly pro dokončení věci socialismu.
Zdůraznil, že historický 7. sjezd KSP zvolil Kim Čong Una za předsedu KSP, odrážeje jednoznačnou vůli a přání všech členů strany, vojsk a lidu.

Blahopřeje KSK k jejímu úspěšnému 7. sjezdu jménem KSP, vysoce ocenil vedoucí úlohu KSK, která pevně dodržuje zásadu socialismu při řízení úsilí k politickému a ideologickému vzdělávání mezi lidem, včetně nové generace.
Kubánská strana uvedla, že sedmý sjezd KSK přezkoumal práci na realizaci linie a rozhodnutí v souladu s orientací na svěží socioekonomickou politiku a diskutoval problém formulovat teorii socialistické výstavby na Kubě a jejího dokončení.

MM00243324

Kubánská strana uvedla, že sjezd vypracoval plán pro rozvoj národního hospodářství do roku 2030 ve směru udržení socialistického charakteru a zdůraznil potřebu zajistit monolitické vedení KSK a držet se myšlenek Fidela, založených na marxismu-leninismu.
Kubánská strana upřímně poblahopřála KSP ke konání jejího historického 7. sjezdu, který zhodnotil velká vítězství a úspěchy dosažené při budování socialismu v průběhu posledních 35 let a významně ukázal světu obraz KLDR kráčející vpřed.
Kubánská strana popřála KSP a korejskému lidu velké úspěchy v jejich boji za provedení rozhodnutí, učiněných na sjezdu pod moudrým vedením Kim Čong Una.
V jednáních v soudružské a přátelské atmosféře si obě strany vyměnily názory na věc dalšího rozvoje vztahů přátelství a spolupráce mezi oběma stranami a oběma zeměmi a další záležitosti společného zájmu.
Delegace KSP byla pozvána na recepci, kterou v tentýž den pořádal ÚV KSK.

 

castro_raul_02

V úterý se delegace KSP na návštěvě Kuby v budově ÚV KSK setkala a vedla rozhovor s Raulem Castrem Ruzem, prvním tajemníkem Ústředního výboru KSK, předsedou Státní rady a předsedou Rady ministrů Kuby.
Kim Jong Čchol předal pozdrav, osobní dopis a dar zaslaný nejvyšším vůdcem Kim Čong Unem Raulu Castrovi Ruzovi.
Požádal
Raula Castra Ruze o vyjádření vřelých pozdravů a soudružských blahopřání zaslaných Kim Čong Unem Fidelu Castrovi Ruzovi.
Poblahopřál Raulu Castrovi Ruzovi k jeho znovuzvolení prvním tajemníkem ÚV KSK a k jejímu úspěšnému 7. sjezdu.
Poznamenal s uznáním, že strana a vláda Kuby stanovily linii, vhodnou s ohledem na skutečné podmínky země při důsledném dodržování socialistických principů a dosahují velkých úspěchů při budování socialismu.
Vyjadřuje Kubě poděkování za vyjádření plné podpory a povzbuzení KSP a korejskému lidu, zůstávajíc věrna revolučnímu smyslu pro povinnost, vyjádřil neměnné stanovisko KSP rozvíjet soudružské a bratrské vztahy s KSK, věrni příkazům prezidenta Kim Ir Sena a vůdce Kim Čong Ila.
castro_raul_03

Raul Castro Ruz upřímně poblahopřál KSP k jejímu úspěšnému 7. sjezdu.
Řka, že bezvýhradně respektuje Kim Čong Una a přeje si setkat se s ním v budoucnu, dodal, že Kim Čong Un je totožný s Kim Ir Senem, zakladatelem KSP a styl jeho psaní jasně dokazuje, že je plný moudrosti a nadšení.
Vztahy mezi oběma zeměmi jsou soudružské a bratrské, osvědčené dějinami, řekl a dodal, že se jedná o pevný postoj strany a vlády Kuby, aby se dále rozvíjely přátelské a kooperativní vztahy s KLDR.