Skip to content

Národní shromáždění k 84. výročí KLA

MM00242209

Pchjongjang, 24. dubna čučche 105 (2016) (KCNA) – Národní setkání se konalo v neděli u příležitosti 84. výročí založení Korejské lidové armády (KLA), revolučních ozbrojených sil Korejské strany práce.

Přítomni byli Kim Jong Nam, Hwang Pjong So a Pak Pong Ču i další vedoucí funkcionáři strany, státu a armády, předsedové spřátelených stran, členové ústředních vedoucích orgánů strany v Pchjongjangu, funkcionáři strany a orgánů ozbrojených sil, ministerstev a státních institucí, vojáci KLA a Korejských lidových vnitřních bezpečnostních sil, funkcionáři zdejších institucí a průmyslových podniků, zasloužilé osoby, náčelník Pchjongjangské mise Antiimperialistické národní demokratické fronty a zámořští Korejci.
Přítomni byli na pozvání zahraniční diplomatičtí a vojenští vyslanci zdejších zahraničních velvyslanectví.

MM00242216


Vicemaršál KLA Ri Mjong Su, náčelník generálního štábu KLA, přednesl zprávu, v níž uvedl:
Korejská lidová revoluční armáda (KLRA), první revoluční ozbrojená síla typu čučche, byla založena 25. dubna čučche 21 (1932). Proto mohl mít korejský lid poprvé v dějinách skutečnou revoluční armádu vedenou vynikajícím vůdcem, a to označil za východisko slavných dějin korejské revoluce, které byla ražena cesta vítězně a postupovala silou zbraní.
Prezident Kim Ir Sen (Kim Il Sung) vychoval KLRA v mocnou hnací sílu protijaponského národněosvobozeneckého boje a hlavní sílu revoluce songun v plamenech protijaponské revoluce a porazil loupeživé japonské imperialisty, kteří prováděli zoufalé úsilí ustavit sami sebe „vůdci“ v Asii, a tím dosáhnul historické věci osvobození země.

MM00242210


I přes složitou situaci budování nové země po osvobození úspěšně uskutečnil věc budování stálých ozbrojených sil v krátkém časovém rozpětí a vedl k vítězství velkou Vlasteneckou osvobozeneckou válku, třímaje pevně zbraně songunu za účelem rozbití mýtu o „mohutnosti“ imperialistů USA, kteří chlubil se válečnou historií agresí, která trvala více než sto let, a tak vytvořili mýtus o válečném vítězství ve 20. století.
D
ůsledně udržoval myšlenku přikládání důležitosti zbraním a zásadu upřednostňování vojenských záležitostí během celého období revolučního vedení, rozvíjeje KLA v armádu strany, která důkladně ustavila monolitický ideologický systém strany, a v mocnou revoluční ozbrojenou sílu všech členů, z nichž byly vyškoleny kádry, a která byly uvedena na moderní základnu, a obrátil KLDR v nedobytnou pevnost a záštitu nezávislosti tím, že úspěšně uvedl všechen lid do zbraně a obrátil celou zemi v pevnost.

MM00242211

Proces budování armády čučche, zahájený na hoře Pektu, byl hluboce rozvinut do nové etapy díky vynikajícímu songunskému revolučnímu vedení vůdce Kim Čong Ila. Díky jeho vynikajícímu a osvědčenému vedení KLA zesílila, pokud jde o myšlenky a víru vedené myšlenkou čučche a idejí songun, v mocnou revoluční pektusanskou armádu pevně vyzbrojenou strategií a taktikou korejského stylu a válečnými metodami a vybavenou moderními útočnými a obrannými prostředky.
KPA oslavila zlatý věk posílení revolučních ozbrojených sil pod vedením maršála Kim Čong Una.
Kdysi slabý koloniální národ, utlačovaný agresory a zbavený svrchovanosti agresory kvůli slabému ozbrojení, se rozvinul ve vojenskou sílu na světové úrovni a jadernou mocnost čučche, kterou se nikdo neodváží vyprovokovat, nahánějící hrůzu imperialistickým reakcionářům.
Imperialisté
USA umístili strategické zbraně do jižní Koreje ve snaze pořádat zoufalá společná vojenská cvičení proti KLDR a zavěsit mraky jaderné války nad Koreu, eskalujíce situaci do extrémní fáze.

MM00242212

Pokud američtí imperialisté a jihokorejští loutkoví váleční štváči budou neustále pořádat jaderné provokace s cílem zasáhnout nejvyšší vedení revoluce i přes opakovaná varování KLDR, mocná revoluční pektusanská armáda zahájí preventivní úder nejtvrdšího trestu na obloze, zemi, moři a pod vodou bez jakéhokoli omezení a bez jakéhokoliv varování a předchozího upozornění.
Nepřátelé musí jasně pochopit, že útok Korejské lidové armády, která jej považuje za největší misi oddané obrany vůdce, nezná slitování a bude pokračovat nepřetržitě, dokud nebude dosaženo historické věci národního znovusjednocení národní a příčina agrese a zla nebude zcela zlikvidována. 

kcna.kp

MM00242215 MM00242206  MM00242214