Skip to content

Soudruh Čche Rjong He zkontroloval výstavbu lázní v okrese Jangdok

Pchjongjang, 2. května čučche 108 (2019) (KCNA) – Člen prezídia politického byra Ústředního výboru Korejské strany práce, první místopředseda Komise pro státní záležitosti KLDR a předseda prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruh Čche Rjong He zkontroloval výstavbu turistické oblasti horkých pramenů v okrese Jangdok.

Soudruh Čche Rjong He při pochůzce rozestavěnou silnicí v turistické oblasti horkých pramenů zdůraznil, že je třeba, aby funkcionáři správně vypracovali plány a poskytli správné pokyny pro zdokonalení stavebních projektů a uspokojivě vedli vpřed zalesňování a ozelenění podél silnice a výstavbu moderních domů ve venkovské oblasti.

Na staveništi lázní horkých pramenů soudruh Čche Rjong He poznamenal, že by měly být provedeny práce na regulaci řeky v souladu s geografickými charakteristikami a upřednostněn projekt pro zásobování dostatečným množstvím pitné a užitkové vody.

Konzultační schůzka projednala problematiku zajištění toho, aby příslušné útvary včas dodávaly materiály v souladu s harmonogramem výstavby, zvyšovaly podíl místně dostupných dokončovacích stavebních materiálů a zlepšovaly kvalitu budov.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp