Skip to content

Soudruh Kim Čong Un u příležitosti největšího národního smutku navštívil Palác slunce Kumsusan

 

Pchjongjang, 17. prosince čučche 107 (2018) (KCNA) –  Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky a vrchní velitel Korejské lidové armády, nejvyšší vůdce naší strany, státu a armády soudruh Kim Čong Un navštívil Palác slunce Kumsusan u příležitosti největšího národního smutku.

Byl doprovázen místopředsedy, vedoucími a funkcionáři oddělení Ústředního výboru Korejské strany práce a dalšími kádry ÚV KSP.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vstoupil do sálu, kde stojí sochy velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila.

Před sochy byl umístěn květinový koš ve jménu váženého soudruha nejvyššího vůdce a květinový koš ve společném názvu ÚV KSP, Ústřední vojenské komise KSP a Komise pro státní záležitosti KLDR.

Vážený soudruh nejvyšší vůdce vzdal úctu sochám velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila. V sále nesmrtelnosti, kde leží soudruh Kim Čong Il ve své životní podobě, se vážený soudruh nejvyšší vůdce s hlubokou úctou poklonil velkému generálovi, který věnoval svůj revoluční život až do posledních okamžiků prosperitě vlasti a štěstí lidu.

S hlubokým pohnutím si připomínaje posvátný život velkého generála, který vykonal největší revoluční zásluhy pro naši zemi a lid, vážený soudruh nejvyšší vůdce řekl, že naše strana hájila v posledních sedmi letech myšlenky a linii velkého generála a jeho revoluční principy a rozhodně se snažila uskutečnit jeho poslední pokyny v souladu se slibem, který učinila tohoto dne před sedmi lety před jeho katafalkem. Také vyzval celou stranu, aby i v budoucnu trvale prováděla zámysly a pokyny generála jako revoluční vojáci bez nejmenšího odchýlení a jakýchkoli ústupků.

 

Uctění památky velkého generála funkcionáři vlády KLDR

 
 

Občané KLDR vzdávají hold věčnému slunci socialistické Koreje

 


 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp