Skip to content

Z oslav 75. výročí Korejské strany práce

Pchjongjang, 10. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Kolony neporazitelně mocné revoluční armády projely 10. října ráno ulicemi za bouřlivé chvály a jásotu obyvatel města Pchjongjangu po slavnostní vojenské přehlídce, jež se hluboce zapíše do dějin naší vlasti.

 


 

Pchjongjang, 11. října čučche 109 (2020) (KCNA) – Celá země významně oslavila 75. výročí založení Korejské strany práce jako skutečný svátek lidu.

Do Paláce slunce Kumsusan, nejvyšší svatyně čučche, kde odpočívají v rakvích velcí vůdci soudruzi Kim Ir Sen a Kim Čong Il, směřoval nekonečný proud návštěvníků vedených touhou.

Funkcionáři, pracující lid a sloužící mužstvo navštívili bronzové sochy velkého vůdce a velkého velitele na různých místech, mimo jiné na kopci Mansude, a portréty slunečně usměvavých vynikajících velikánů, a vyjádřili jejich úctu.

Výstavy fotografií v hlavním městě a ve všech provinciích byly prostoupeny horoucí úctou k neskonalým velikánům. Na různých místech se konala slavnostní představení a veřejná shromáždění pracujících ze všech oblastí života.

Mládež, studenti a členky svazu žen na různých místech uspořádali moře slavnostních tanců, které pozvedlo atmosféru svátku. Zařízení veřejného stravování nabízela sváteční služby. Ke slavnostní náladě přispěl pchjongjangský pivní festival Tedonggang.

 
 

Pchjongjang, 11. října čučche 109 (2020) (KCNA) – 10. října večer se na Kim Ir Senově náměstí uskutečnil pochodňový průvod mladého předvoje k oslavě 75. výročí založení Korejské strany práce.

 


Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp