Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN vyjádřil hlubokou soustrast u rakve zesnulého soudruha Jang Hjong Sopa


 

Pchjongjang 15. května čučche 111 (2022) (KCNA) – Generální tajemník Korejské strany práce a předseda pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky vážený soudruh Kim Čong Un vyjádřil 14. května hlubokou soustrast u rakve zesnulého nositele Kim Ir Senova řádu a Kim Čong Ilova řádu, bývalého místopředsedy prezídia Nejvyššího lidového shromáždění soudruha Jang Hjong Sopa.

Doprovázeli ho členové prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce soudruzi Čche Rjong He, Čo Jong Won, Kim Tok Hun, Pak Čong Čchon a Ri Pjong Čchol a tajemník ÚV strany soudruh Ri Il Hwan.

V sále, kde zněla smuteční hudba, zavládl hluboký zármutek nad ztrátou oddaného revolučního vojáka věrného velkému vůdci soudruhu Kim Ir Senovi a velkému vůdci soudruhu Kim Čong Ilovi, veterána revoluce, který přispěl k pevné podpoře, obraně a oslavě revolučních myšlenek a věci naší strany.

K rakvi zesnulého byl položen věnec jménem váženého soudruha Kim Čong Una.

Soudruh Kim Čong Un uctil památku soudruha Jang Hjong Sopa, který veškerou svou moudrost a energii věnoval posilování a rozvoji moci našeho lidu a socialistického systému, rozkvětu země a štěstí lidu.

Soudruh Kim Čong Un obešel rakev zesnulého soudruha Jang Hjong Sopa s pocitem hlubokého zármutku nad ztrátou drahého revolučního soudruha, který byl s vysokým stranickým duchem a revolučními zásadami oddán straně a revoluci, vlasti a lidu po celý život.

Soudruh Kim Čong Un vyjádřil hlubokou soustrast členům rodiny zesnulého a srdečně je utěšil.

 

 

Ústřední výbor Korejské strany práce a prezídium Nejvyššího lidového shromáždění Korejské lidově demokratické republiky vydaly 14. května nekrolog nositele Kim Ir Senova řádu a Kim Čong Ilova řádu soudruha Jang Hjong Sopa, bývalého místopředsedy prezídia Nejvyššího lidového shromáždění, který zemřel na mozkový infarkt ve 22:40 13. května čučche 111 (2022) ve věku 96 let.

Soudruh Jang Hjong Sop byl oddaným revolučním bojovníkem velkého vůdce soudruha Kim Ir Sena a velkého vůdce soudruha Kim Čong Ila, veteránem revoluce, který aktivně přispíval k posílení a rozvoji naší strany a státu až do posledních let svého života s mimořádnou péčí váženého soudruha Kim Čong Una, uvádí nekrolog a pokračuje:

Soudruh Jang Hjong Sop, narozený za koloniální nadvlády japonských imperialistů a vedoucí těžký život lidu zotročeného státu, mohl po osvobození vlasti vést nový život v péči velkého vůdce, studoval na Kim Ir Senově univerzitě, nejvyšším chrámu školení národních kádrů, a vyrostl v předního funkcionáře při budování demokratického a nezávislého státu.

V drsné době vlastenecké osvobozenecké války proti ozbrojené invazi koaličních sil imperialismu vedených USA se připojil k lidové armádě a statečně bojoval. Po válce zastával důležité stranické i státní funkce, mimo jiné působil jako instruktor a vedoucí oddělení ÚV strany, ministr vysokého školství, tajemník ÚV strany a předseda Akademie společenských věd.

V době svého působení jako odpovědný funkcionář Ústředního výboru strany, instituce pro vzdělávání stranických pracovníků a nejvyššího orgánu státní moci věnoval veškerou svou moudrost a energii práci pro vyzbrojování členů strany a pracujícího lidu revolučními myšlenkami strany, za jejich jednomyslné sjednocení kolem velkého vůdce, za důsledné provádění politiky čučche v oblasti vzdělávání a další posilování a rozvoj socialistického politického systému naší země.

Při dlouhodobém působení ve funkci místopředsedy prezídia Nejvyššího lidového shromáždění oddaně podporoval myšlenky a vedení velkého generála a mimořádně přispěl ke komplexnímu posílení jednomyslné jednoty a semknutosti strany a revolučních řad a k posílení právního základu pro nepřetržitý rozvoj nejskvělejšího socialismu našeho typu. Svou obratnou diplomatickou činností také aktivně přispíval ke zvyšování vnější autority republiky.

V důležitém historickém období revoluční věci čučche soudruh Jang Hjong Sop oddaně podporoval vedení váženého soudruha Kim Čong Una a jako starý kádr strany a státu ukázal skvělý příklad ve spolehlivém pokračování revolučních myšlenek a práce velkých vůdců. S velkou energií a neúnavnou tvořivostí důstojně redigoval mnoho knih o velikosti velkých vůdců a inspiroval stranu a pracující lid k boji za dosažení nových vítězství při budování socialismu v éře prvořadosti našeho státu.

Přestože soudruh Jang Hjong Sop zemřel, jeho oddané úsilí a zásluhy pro stranu a revoluci, moc a rozkvět státu a blahobyt lidu zůstanou nesmrtelné.

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp