Skip to content

Konalo se 3. rozšířené zasedání politbyra 8. ÚV KSP


 
Pchjongjang 3. září čučche 110 (2021) (KCNA) – V době, kdy všechen lid země pod vedením veliké strany projevuje bezmezné nadšení a ukazuje ohromnou bojovou sílu v postupu vpřed pevným krokem k dosažení cílů prvního roku provádění závěrů sjezdu strany, se 2. září se v sídle Ústředního výboru strany konalo 3. rozšířené zasedání politbyra 8. Ústředního výboru Korejské strany práce.

Z rozhodnutí politbyra ÚV strany vedl jednání soudruh Kim Čong Un.
 

 
Na rozšířeném zasedání byla především rozpracována a prodiskutována otázka důsledného provádění politiky strany v oblasti hospodaření s půdou, otázka důkladnějšího přijetí protiepidemických opatření v souladu se stále se zhoršující světovou zdravotní krizí a také otázka zvýšení produkce spotřebního zboží a otázka úspěšného dokončení zemědělských prací v tomto roce.

Soudruh generální tajemník řekl, že klíčovou myšlenkou současného rozšířeného zasedání politbyra Ústředního výboru strany je prostřednictvím vlastních sil výrazně prosadit správu půdy ve všech městech a okresech vlastním úsilím, aby se jejich oblasti staly bezpečnými před jakýmikoli přírodními katastrofami. K překonání abnormálních klimatických jevů, jejichž nebezpečí se v posledních letech stále zvyšuje, by měla být přijata důsledná opatření. Přinejmenším během pětiletého plánu v zásadě dokončit regulaci říčního režimu, pracovat na zpevnění písčité půdy, zalesňování pro zamezení eroze, posílení břehů, opravách přehrad, budování pobřežních vlnolamů a jejich pravidelném provozu ve velkém měřítku.

Soudruh generální tajemník řekl, že současné nebezpečné prostředí, kde se globální zhoubná pandemie stále spíše zhoršuje, než aby se omezovala, vyžaduje, abychom zavedli ještě silnější celostátní prevenci epidemie. Zdůraznil, že všechny stranické organizace a funkcionáři by měli znovu prověřit státní protiepidemický systém a záležitosti v této oblasti a zahájit skutečnou politickou a koncentrovanou ofenzivu, jejímž cílem je opět upozornit a probudit protiepidemickou frontu.

Poté vážený soudruh generální tajemník předložil úkoly pro zvýšení výroby spotřebního zboží v oblasti lehkého průmyslu.

Zlepšení kvality spotřebního zboží není o nic méně důležité než zvýšení výroby a měla by se zvýšit role vědců a techniků, technická kvalifikace výrobců a posílit kontrola kvality za účelem výroby kvalitních produktů, řekl soudruh Kim Čong Un.

Na zasedání soudruh generální tajemník předložil úkoly pro úspěšné dokončení zemědělských prací v tomto roce a nepostradatelné dosažení plánovaných cílů produkce obilí. Zasedání přijalo odpovídající závěry.

Rozšířené zasedání politbyra se dále zabývalo organizačními otázkami.

3. rozšířené zasedání politbyra 8. ÚV KSP bylo významnou událostí, která opět prokázala neporazitelnou vůdčí sílu Ústředního výboru naší veliké strany a v plné míře povzbudila a organizovala obrovskou sílu jednoty a bojové moci celé strany a všeho lidu, sebevědomě vedoucích budování socialismu a směle překonávajících obtíže a překážky.
 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp