Skip to content

Skončila 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce

Závěrečný projev přednesl generální tajemník Korejské strany práce vážený soudruh KIM ČONG UN

 

Pchjongjang 9. dubna čučche 110 (2021) (KCNA) – 6. konference tajemníků buněk Korejské strany práce, která má velký význam při provádění rozhodnutí historického 8. sjezdu strany a pro ideologické a organizační posílení celé strany, úspěšně dosáhla svého cíle za vysokého politického nadšení účastníků a byla ukončena 8. dubna.

Soudruh generální tajemník Korejské strany práce v doprovodu tajemníků Ústředního výboru strany vstoupil na tribunu, aby řídil práci konference.

Na zasedání pokračovala diskuse.

 

 

Vážně byly kritizovány a přezkoumány chyby zjištěné v některých buňkách strany, které nedokázaly pečlivě provádět organizační práci, kontrolu a vedení pro posílení stranických buněk, účinně vzdělávat prostřednictvím zásluh vedení strany a neměly revoluční pohled na masy.

Účastníci studovali praktické způsoby proměny svých buněk strany v soudržný a na boj připravený kolektiv a zhodnotili svou práci v porovnání s vynikajícími zkušenostmi a poučeními zmíněnými v projevech.

Na zasedání bylo vyjádřeno pevné odhodlání aktivněji a odpovědněji podporovat práci na posílení buněk strany a pečlivě si v srdcích uchovávat vysokou čest jádra naší slavné strany a základních politických pracovníků.

Programový závěrečný projev přednesl soudruh generální tajemník Korejské strany práce.

 

 

Soudruh Kim Čong Un uvedl, že v období po historické 5. konferenci předsedů buněk KSP bylo dosaženo velmi pozitivních úspěchů při posilování buněk strany, a vysoce ocenil oddané úsilí a odhodlání tajemníků buněk, kteří přispívají k posilování revolučních řad a budování socialismu navzdory obtížím.

Když všechny buňky strany zůstanou věrné a pevné jako ocel, nebudou v revolučním boji žádné útrapy a nedobytné pevnosti bez ohledu na výzvy a utrpení, ale pokud budou buňky strany slabé a nebudou správně fungovat, tak  to bude mít vážné následky, řekl s odkazem na hlavní nedostatky zjištěné v práci některých buněk strany.

Na zasedání byla příkladným tajemníkům buněk strany udělena čestná uznání generálního tajemníka Korejské strany práce. Vážený soudruh generální tajemník osobně předal čestná uznání tajemníkům, kteří šli příkladem v práci na posílení buněk strany.

Vážený soudruh generální tajemník přednesl závěrečný projev 6. konference tajemníků buněk KSP.

Soudruh Kim Čong Un vyjádřil své pevné odhodlání rozhodně oplatit důvěru lidu, který mu vždy věří a následuje ho ve šťastných i obtížných dnech. Znovu horlivě vyzval všechny funkcionáře strany a tajemníky buněk, aby pracovali se zdvojnásobeným úsilím, hodni velkého titulu „matka-strana“, který je symbolem neomezené moci a neporazitelnosti KSP, ​​a zaníceně bojovali za věčnou podporu a oslavu slavné cti být jejími členy.

Soudruh Kim Čong Un vyjádřil důvěru v to, že účastníci konference a tajemníci buněk celé strany budou v srdci hluboce uchovávat hlavní myšlenku a úkoly tohoto zasedání, oddaně bojovat za posílení a rozvoj buněk strany a přispívat tak aktivně k posílení a jednotě celé strany. Poté prohlásil 6. konferenci tajemníků buněk KSP za ukončenou.

6. konference tajemníků buněk KSP, vedená generálním tajemníkem KSP váženým soudruhem Kim Čong Unem, se stala významnou příležitostí pro formování celé strany a celé společnosti na základě kimirsenismu-kimčongilismu a dosažení epochálního obratu v provádění usnesení sjezdu strany a budování socialismu dalším posilováním základů strany a upevněním revolučních řad v neporazitelné.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp