Skip to content

Třetí den prvního semináře vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany

Pchjongjang 6. března čučche 110 (2021) (KCNA) – 5. března pokračoval první seminář vedoucích tajemníků městských a okresních výborů strany.

Na zasedání třetího dne semináře proběhly přednášky zaměřené na komplexní a systematické přehodnocení otázek, které vyvstávají při všestranném upevňování jednomyslné jednoty strany a revolučních řad a zajišťování účinného vedení strany pro nezávislý a mnohostranný rozvoj měst a okresů.

Přednášeli člen politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce a tajemník pro hospodářské záležitosti ÚV strany soudruh O Su Jong a člen politbyra ÚV strany a vedoucí organizačně-instruktorského oddělení ÚV strany soudruh Kim Če Rjong.
 

 

Přednášky se zabývaly otázkami vyzývajícími městské a okresní výbory strany k upevnění revoluční a třídní pozice obnovou organizační a ideologické práce strany a dovednou mobilizací funkcionářů, členů strany a dalších pracujících k provádění rozhodnutí sjezdu strany.

Na přednáškách, které se intenzivně zabývaly dalekosáhlým plánem Ústředního výboru strany na posílení měst a okresů a praktickými způsoby jeho uskutečnění, vedoucí tajemníci s pozitivním a odpovědným přístupem získávají metodiku a obdivuhodné zkušenosti, jejichž účinnou aplikací budou jejich oblasti přeměněny v socialistické ráje a příkladné okresy.

V průběhu semináře se ještě více zvyšuje jejich revoluční nadšení plně vykonávat svou povinnost vyslanců slavného Ústředního výboru strany a politických pracovníků v terénu.

Seminář pokračuje.

 

Soudruh O Su Jong

 

Soudruh Kim Če Rjong

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp