Skip to content

Súdruh KIM ČONG UN viedol 6. rozšírené zasadnutie 7. Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany práce

Pchjongjang, 9. septembra čučche 109 (2020) (KCNA) – V utorok 8. septembra ráno sa uskutočnilo v úradnej budove Ústredného výboru Kórejskej strany práce rozšírené zasadnutie Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany práce, zaoberajúce sa vážnymi škodami v oblasti Komdok v provincii Južný Hamgjong, spôsobenými tajfúnom č. 9, ktorý sa prehnal krajinou a zasiahol niekoľko oblastí na východnom pobreží a v severnom vnútrozemí; a ktoré rokovalo o štátnych opatreniach za účelom obnovy poškodených oblastí.

Schôdzi predsedal predseda Kórejskej strany práce, predseda Komisie pre štátne záležitosti Kórejskej ľudovodemokratickej republiky a najvyšší veliteľ ozbrojených síl KĽDR, vážený najvyšší vodca súdruh Kim Čong Un.

Prítomní boli členovia Ústrednej vojenskej komisie Kórejskej strany práce, podpredsedovia ÚV KSP, poprední funkcionári hlavných útvarov ÚV KSP, členovia kabinetu ministrov, funkcionári ministerstiev a národných inštitúcií, veliaci dôstojníci orgánov ozbrojených síl a členovia ústredného velenia prác na odstraňovaní škôd spôsobených povodňami.

Vážený súdruh najvyšší vodca na zasadnutí podrobne informoval o situácii vo vážne postihnutej oblasti Komdok.

Podľa predbežných údajov bolo v banskej oblasti Komdok, v okolí Bane hrdinov mládeže Tehung, bane Rjongjang a bane Pekbawi zničených alebo zaplavených viac ako 2 000 obytných domov a desiatky verejných budov, na 45 miestach bolo odplavených spolu 60 km ciest, zrútilo sa 59 mostov, poškodených bolo viac ako 3 500 metrov železničného zvršku na 31 miestach a viac ako 1 130 metrov koľajníc na dvoch úsekoch, čo viedlo k stavu núdze a úplnému ochromeniu dopravného systému v oblasti. V banskom komplexe Komdok bola zničená hrádza sedimentačnej nádrže a odplavené veľké množstvo techniky. Škody teda boli obrovské.

Vážený súdruh najvyšší vodca uviedol, že v dôsledku neočakávaných škôd spôsobených tajfúnom čelíme takej situácii, že sme nútení komplexne zmeniť bojové úlohy, ktoré prebiehali s celonárodným úsilím s cieľom posilniť napredovanie štátu, a vytýčiť nový smer boja.

Berúc na vedomie, že obnova oblasti Komdok v čo najskoršom možnom termíne je nevyhnutná pre ochranu obyvateľov a štátneho majetku v tejto oblasti a zároveň je naliehavou úlohou z hľadiska obnovy dôležitých základní národného hospodárstva, ktorej by sa mala venovať najvyššia priorita, zdôraznil vážený súdruh najvyšší vodca potrebu prijať štátne núdzové opatrenia, aby sa zabezpečilo, že najneskôr do 10. októbra budú nové obytné domy dostavané, cesty a železnice obnovené a do konca roka všetky následky eliminované na 100 percent.

Vážený súdruh najvyšší vodca tiež uviedol, že Ústredná vojenská komisia strany na základe preskúmania rozsahu škôd a stavu obnovy v oblasti Komdok sa rozhodla novu poveriť ľudovú armádu rekonštrukciou a výstavbou, pretože iba ľudová armáda môže nasadiť do práce ďalšie jednotky.

Ústredná vojenská komisia Kórejskej strany práce stanovila rozloženie síl jednotiek ľudovej armády, ktoré majú byť vyslané do oblasti Komdok, a ich úlohy v rámci kampane obnovy, a prijala opatrenia na zabezpečenie stavebného materiálu vrátane cementu a paliva, opatrenia na koordináciu dopravy a zorganizovala veliacu skupinu pre obnovu oblasti.

Vážený vyšší vodca hrdo predstavil úspechy, ktoré v rámci nepretržitej kampane na obnovu dosiahlo slúžiace vojsko a stavitelia vyslaní na fronty po celej krajine, aby eliminovali následky prírodnej katastrofy. Sebavedome povedal, že takýmto tempom je možné bezchybne dokončiť prácu na likvidácii následkov v časovom rámci stanovenom stranou – do 10. októbra, aby aj komdokská oblasť brilantne oslávila tento rok ako rok víťazstva.

Osobne podpísal rozkaz Ústrednej vojenskej komisie strany o boji za odstránenie škôd spôsobených tajfúnom v oblasti Komdok v provincii Južný Hamgjong vyjadrujúc presvedčenie, že všetko slúžiace vojsko, ktoré sa podieľa na kampani za obnovu oblasti poškodenej tajfúnom,  bude oddane pracovať pre náš vynikajúci ľud, našu vynikajúcu stranu a náš vynikajúci štát, ako to prináleží revolučným ozbrojeným silám Kórejskej strany práce, a tak úspešne dokončí svoju posvätnú bojovú misiu pred VIII. zjazdom našej slávnej strany.

Povedal, že prebiehajúca kampaň za odstránenie škôd spôsobených tajfúnom je bojom za ochranu vlasti a ľudu, preto horlivo apeloval na to, aby ľudová armáda dosiahla slávne víťazstvo, držiac pevne v rukách veľkú tradičnú zástavu jednomyseľnej jednoty a solidarity armády a ľudu, nech už je príroda akokoľvek divoká a skúšky akokoľvek náročné.

Kórejská ústredná tlačová agentúra (KCNA) – www.kcna.kp