Skip to content

Soudruh KIM ČONG UN zaslal zdravici k 70. výročí korejsko-vietnamských diplomatických vztahů

Pchjongjang, 31. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – Předseda Korejské strany práce, předseda Komise pro státní záležitosti Korejské lidově demokratické republiky, vážený nejvyšší vůdce soudruh Kim Čong Un zaslal blahopřejný dopis generálnímu tajemníkovi Ústředního výboru Komunistické strany Vietnamu a prezidentovi Vietnamské socialistické republiky soudruhu Nguyễn Phú Trọngovi.

Následuje plný text dopisu:

U příležitosti 70. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Korejskou lidově demokratickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou Vám srdečně gratuluji a srdečně zdravím přátelskou stranu, vládu a lid Vietnamu.

Přátelské vztahy mezi našimi dvěma zeměmi, které navázal velký vůdce korejského lidu soudruh Kim Ir Sen a vážený vůdce vietnamského lidu soudruh Ho Či Min, se v posledních 70 letech ve společném boji za uskutečnění velké věci socialismu neustále posilovaly a rozvíjely.

Jsem si jist, že tradiční vztahy přátelství a spolupráce mezi našimi dvěma stranami a oběma zeměmi se budou i nadále prohlubovat a rozvíjet v souladu s dohodami dosaženými v březnu loňského roku na významném setkání a jednání se soudruhem generálním tajemníkem.

Při této příležitosti upřímně přeji přátelskému vietnamskému lidu, aby dosáhl nového pokroku v boji za vybudování mocného a prosperujícího Vietnamu pod vedením Komunistické strany Vietnamu v čele se soudruhem generálním tajemníkem.

Upřímně Vám přeji pevné zdraví a ještě větší úspěch Ve vaší zodpovědné práci při vedení strany a státu.

 

Velký vůdce soudruh Kim Ir Sen a vážený vůdce soudruh Ho Či Min

 

21. ledna zaslal generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Vietnamu a prezident Vietnamské socialistické republiky soudruh Nguyễn Phú Trọng blahopřejný dopis předsedovi Korejské strany práce, předsedovi Komise pro státní záležitosti KLDR, váženému nejvyššímu vůdci soudruhu Kim Čong Unovi.

Následuje plný text dopisu:

Vážený soudruhu předsedo,

u příležitosti 70. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Vietnamskou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou (31. ledna 1950 – 31. ledna 2020) jménem strany, státu a lidu Vietnamu a vlastním jménem zasílám Vám a Vaším prostřednictvím straně, státu a lidu KLDR srdečné blahopřání.

Tradiční přátelské vztahy mezi oběma stranami a dvěma zeměmi, ustavené předsedou vlády Ho Či Minem a předsedou vlády Kim Ir Senem, v posledních 70 letech překonaly zkoušky a výzvy dějin a neustále se posilovaly a v posledních letech hledají nový vývoj.

Zejména oficiální přátelská návštěva soudruha předsedy ve Vietnamu v březnu 2019 byla důležitým mezníkem ve spolupráci mezi oběma stranami a dvěma zeměmi.

Při této příležitosti znovu ujišťuji, že vietnamská strana, stát a lid přikládají tradičním přátelským vztahům mezi oběma zeměmi velký význam a budou je nadále posilovat a rozvíjet v souladu se zájmy národů obou zemí ve jménu regionálního a globálního míru, stability , spolupráce a rozvoje.

Upřímně si přeji, aby korejský lid pod vedením Korejské strany práce v čele se soudruhem předsedou dosáhl ještě větších a nových úspěchů při budování a rozvoji země v práci na zlepšení života lidu.

Přeji Vám hodně zdraví a štěstí a také mnoho úspěchů ve Vaší ušlechtilé práci na nejvyšší pozici.

 

 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp