Skip to content

Konal se pohřeb soudružky Hwang Sun Hui

Pchjongjang, 20. ledna čučche 109 (2020) (KCNA) – Státní pohřeb poslankyně Nejvyššího lidového shromáždění KLDR, ředitelky Muzea korejské revoluce, protijaponské revolucionářky soudružky Hwang Sun Hui se konal v Pchjongjangu 19. ledna. Zúčastnili se ho členové Státní komise pro organizaci pohřbu, včetně člena prezídia politbyra Ústředního výboru Korejské strany práce, prvního místopředsedy Komise pro státní záležitosti KLDR a předsedy prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR soudruha Čche Rjong He, a rodina zesnulé.

 

Byla vynesena rakev s tělem zesnulé soudružky Hwang Sun Hui. Vůz s katafalkem odjel na hřbitov revolucionářů na hoře Tesong. Obyvatelé hlavního města se s lítostí zastavovali a vyjadřovali hlubokou soustrast s odchodem zesnulé soudružky Hwang Sun Hui.

Na hřbitově revolucionářů Tesongsan se konal smuteční obřad.

Soudruh Čche Rjong He ve smutečním projevu uvedl, že díky lásce a péči neskonalých velikánů soudružka Hwang Sun Hui prožívala hodnotný život revolucionářky a ženy a její život byl životem neochvějné přední bojovnice, která plně bránila a odhodlaně podporovala myšlenky, autoritu a vedení vůdce. Zdůraznil, že ačkoli soudružka Hwang Sun Hui zemřela, její zásluhy o stranu a revoluci, vlast a lid budou věčné.

Její ostatky byly uloženy ve společném hrobě s protijaponským revolučním bojovníkem soudruhem Rju Kjong Su. Členové Státní komise pro organizaci pohřbu a rodina zesnulé přikryli rakev zemí.

Na hrob byl položen věnec nesoucí vznešené jméno nejvyššího vůdce Korejské strany práce, státu a ozbrojených sil soudruha Kim Čong Una a věnce jménem Ústředního výboru KSP, prezídia Nejvyššího lidového shromáždění KLDR a vlády KLDR.

Členové Státní komise pro organizaci pohřbu, rodina zesnulé, pracovníci stranických a vládních orgánů a zaměstnanci Muzea korejské revoluce uctili památku zesnulé chvilkou ticha.

 
 

Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp