Skip to content

Dopis soudruhu KIM ČONG UNOVI k Novému roku 2022

Vážený soudruh

Kim Čong Un

generální tajemník Korejské strany práce

předseda pro státní záležitosti KLDR

vrchní velitel ozbrojených sil KLDR

 

Vážený soudruhu maršále!

 

Dovolte mi, abych Vám jako nejvyššímu představiteli Korejské lidově demokratické republiky, u příležitosti Nového roku 2022 vyjádřil hlubokou úctu za Vaši obětavou práci, kterou neustále vyvíjíte ke zvyšování životní úrovně velice pilného a pracovitého lidu, který svou krásnou zemi pod Vaším vedením jako vrchního velitele ozbrojených sil od roku 2011 přetváří v kvetoucí zahradou, která je příkladem i ostatním v budování socialismu pod vedením kimirsenismu-kimčongilismu.

Toto je obrovská deviza, kterou Vám zanechali Vaši předkové soudruzi Kim Ir Sen, věčný prezident KLDR a soudruh Kim Čong Il, věčný generální tajemník KSP.

 

Oceňuji Váš osobní a statečný boj o záchranu celistvosti Korejského poloostrova a zajištění bezpečné ochrany života vašeho hrdinného lidu, který spolu s Vámi úspěšně překonal již nejednu přírodní katastrofu.

 

U příležitosti vstupu do nového roku Vám přeji, aby to byl rok, v němž budete i nadále dosahovat grandiózních úspěchů v budování socialismu v krásné korejské zemi a Vám osobně zejména zdraví a sílu tyto nelehké úkoly úspěšně zvládnout.

 

RSDr. Jozef Servista,

předseda Společnosti česko-korejského přátelství Pektusan

a České skupiny pro studium a uskutečnění myšlenky čučche