Skip to content

Prehlásenie hovorcu MZV k rozhovorom na vysokej úrovni medzi KĽDR a USA

Pchjongjang 7. júla čučche 107 (2018) (KCNA) – Hovorca ministerstva zahraničných vecí Kórejskej ľudovodemokratickej republiky v vydal v sobotu toto vyhlásenie:

Medzinárodná spoločnosť upriamila svoje očakávania a pozornosť na rozhovory na vysokej úrovni medzi KĽDR a USA o implementácii spoločného vyhlásenia kórejsko-amerického summitu po prvom historickom summite a rozhovoroch, ktoré sa uskutočnili medzi KĽDR a USA.

Očakávali sme, že americká strana prinesie konštruktívny návrh, ktorý pomôže vybudovať dôveru v duchu kórejsko-amerického summitu a rozhovorov. Takisto sme z našej strany plánovali urobiť niečo v súlade s tým.

Je však poľutovaniahodné, čo ukázala strana Spojených štátov svojím postojom k rozhovorom na vysokej úrovni medzi KĽDR a USA, ktoré sa uskutočnili v dňoch 6. až 7. júla.

Strana KĽDR počas rozhovorov predložila konštruktívne návrhy na vyváženú realizáciu všetkých ustanovení spoločného vyhlásenia z jej pevnej vôle zostať verná realizácii dohodnutých bodov a podstaty kórejsko-amerického summitu a rozhovorov.

Patria medzi ne rozsiahle aktívne kroky simultánnych aktivít, ako je realizácia mnohostranných stretnutí pre zlepšenie vzťahov medzi KĽDR a USA, vydanie deklarácie o ukončení vojny pri príležitosti 65. výročia podpísania Kórejskej dohody o prímerí s cieľom vybudovať mierový režim na Kórejskom polostrove, zrušiť testovacie stredisko vysokorýchlostného motora s cieľom fyzického overenia pozastavenia výroby medzikontinentálnych balistických rakiet ako súčasť denuklearizačných krokov a čo najskôr začať rozhovory na pracovnej úrovni o navrátení pozostatkov vojnových zajatcov a nezvestných.

Pred rozhovormi bol podpredseda Ústredného výboru Kórejskej strany práce súdruh Kim Jong Čchol, ktorý je tiež hlavným delegátom z našej strany pre rozhovory, poverený s náležitým rešpektom odovzdať americkému štátnemu tajomníkovi Pompeovi osobný list poslaný predsedom Komisie pre štátne záležitosti KĽDR súdruhom Kim Čong Unom prezidentovi Trumpovi.

Predseda Kim Čong Un vyjadril svoje očakávania a presvedčenie, že na stretnutí na summite v Singapure sa položili základy dobrých vzťahov s prezidentom Trumpom a jeho vnímaním dobrej viery a že rozhovory budú ďalej upevňované prostredníctvom procesu budúcich dialógov, ako sú aj tieto rozhovory na vysokej úrovni.

Ale americká strana prišla len s jednostranným a gangsterským dopytom po denuklearizácii, pričom neustále len vyzývala na kompletnú, overiteľnú a nezvratnú denuklearizáciu, jej schválenie a overenie, čo je v rozpore s duchom summitu v Singapure a rozhovormi.

Strana Spojených štátov sa nikdy nezmienila o otázke nastolenia mierového režimu na Kórejskom polostrove, ktorý je nevyhnutný na zmiernenie napätia a zabránenie vojne. Vyjadrila sa dokonca, že sa vráti k otázke ukončenia vojnového stavu, na ktorej sa predtým dohodli, len na za určitých podmienok a ospravedlnení.

Pokiaľ ide o otázku oznámenia deklarácie o ukončení vojny v blízkom čase, je to prvý proces zmierňovania napätia a vytvorenia trvalého mierového režimu na Kórejskom polostrove a súčasne predstavuje prvý faktor pri vytváraní dôvery medzi KĽDR a USA. Táto otázka bola tiež uvedená v medzikórejskej Panmundžomskej deklarácii ako historická úloha ukončiť vojnový stav na Kórejskom polostrove, ktorý trvá už takmer 70 rokov. Prezident Trump bol tiež naklonený tejto otázke počas summitu medzi KĽDR a USA.

Body, na ktorých americká strana trvala pri rozhovoroch, sú presne tie korene problémov, na ktorých trvali tiež predchádzajúce administratívy, aby narušili procesy dialógu, nastolili nedôveru a zvýšili nebezpečenstvo vojny.

Strana USA počas rozhovorov robila veľký rozruch okolo pozastavenia jedného alebo dvoch spoločných vojenských cvičení. Lenže zrušenie jednej akcie nazývanej cvičenie je veľmi reverzibilný krok, ktorý možno kedykoľvek opätovne obnoviť, pretože všetky ich vojenské sily zostávajú nedotknuté vo svojich predtým držaných pozíciách bez toho, aby škrábli čo i len pušku. Toto je neporovnateľné s nezvratným krokom, ktorý urobila KĽDR odpálením a demontážou jadrovej skúšobnej plochy.

Výsledky rozhovorov nemôžu spôsobovať len obavy.

Mysleli sme si, že americká strana príde s konštruktívnym návrhom, ktorý je v súlade s duchom kórejsko-amerického summitu a rozhovorov. Ale naše očakávania a nádeje boli také dôverčivé, že boli až naivné.

Konvenčné spôsoby nikdy nemôžu vytvárať nové veci. Trvanie na otrepaných stereotypoch spôsobujúcich zlyhanie môže spôsobiť len ďalšie zlyhanie.

V krátkom čase bola dosiahnutá cenná dohoda na summite v Singapure, ktorý bol prvým v histórii vzťahov medzi KĽDR a USA. To je možné pripísať skutočnosti, že samotný prezident Trump povedal, že sa bude usilovať o vyriešenie vzťahov s KĽDR a problematiky denuklearizácie Kórejského polostrova novým spôsobom.

Ak by sa obidve strany na pracovnej úrovni rozhodli porušiť nový spôsob dohodnutý na summite a vrátili sa k starým spôsobom, epochálny summit v Singapure, ktorý sa konal vďaka rozhodnutiam a vôli dvoch najvyšších predstaviteľov otvoriť novú budúcnosť v záujme oboch národov, mieru a bezpečnosti sveta, by bol bezvýznamný.

Prvý rozhovor na vysokej úrovni medzi KĽDR a USAnás tentoraz priviedol do nebezpečnej situácie, ktorá by mohla otriasť našou neoblomnou vôľou pre denuklearizáciu, a nie upevňovať dôveru medzi KĽDR a USA.

V posledných mesiacoch sme preukázali maximálnu trpezlivosť a čo najviac sme sledovali USA, kým iniciovali kroky s dobrým úmyslom.

Zdá sa však, že USA nesprávne pochopili našu dobrú vôľu a trpezlivosť.

Spojené štáty sa smrteľne mýlia, ak si myslia, že KĽDR bude nútená pokorne prijať požiadavky, ktoré odrážajú ich gangsterský nápad.

Kratšou cestou k denuklearizácii na Kórejskom polostrove je odstránenie hlbokej nedôvery a vybudovanie dôvery medzi KĽDR a USA. Preto by obe strany mali mať odvahu oslobodiť sa od starých spôsobov, ktoré zaznamenali iba zlyhania a vyriešiť problém novým spôsobom, ktorý nijak nie je viazaný na existujúce spôsoby. Jeho skratkou je tiež postupovať krok za krokom a postupovať podľa princípu súbežných krokov pri riešení toho, čo je uskutočniteľné jeden po druhom, pričom prioritou je vytváranie dôvery.

Ak sa však Spojené štáty, ktoré sa krútia nervozitou ako hady, pokúsia nanútiť nám staré spôsoby, presadzované predošlými administratívami, nikam to nepovedie.

Ak aktuálna situácia nehraje v prospech denuklearizácie a je proti našej vôli, môže to vrhnúť obrovský mrak nad atmosféru rozvíjania bilaterálnych vzťahov, ktoré nabrali na začiatku dobrý smer.

V prípade, že by začal fúkať protivietor, by to spôsobilo veľké sklamanie nielen medzinárodnej spoločnosti, ktorá sa usiluje o celosvetový mier a bezpečnosť, ale aj KĽDR a USA. Ak sa to stane, bude sa každá strana snažiť hľadať iné možnosti a neexistuje žiadna záruka, že to nebude mať za následok ďalšiu tragédiu.

Stále prechovávame dôveru v prezidenta Trumpa.

Spojené štáty by mali seriózne zvážiť, či tolerancia protivetra proti vôli dvoch najvyšších predstaviteľov môže splniť snahy a očakávania ľudí celého sveta, ako aj záujmy svojej krajiny.

Kórejská ústredná tlačová agentúra – www.kcna.kp