Skip to content

Úvodní projev Kim Čong Una na 5. konferenci předsedů buněk KSP

 

Pchjongjang, 22. prosince čučche 106 (2017) (KCNA) – Soudruh Kim Čong Un, předseda Korejské strany práce, vystoupil na 5. konferenci předsedů buněk KSP dne 21. prosince.
Ve svém projevu řekl, že současná konference předsedů buněk, která je pátou svého druhu v dějinách KSP, probíhá uprostřed náročného, ale silného boje, který přináší všestrannou prosperitu na celé frontě realizace věci socialismu pod praporem velkého kimirsenismu-kimčongilismu.
Poznamenal, že prezident Kim Ir Sen a vůdce Kim Čong Il už dávno prosadili jedinečnou linii výstavby strany, linii přikládání významu základním organizacím, a jednoznačně směřovali práci primárně k posílení základních stranických organizací včetně buněk.

Vůdce Kim Čong Il za svého života učil, že posílení buňky, základní organizační struktury naší strany, je nejdůležitější prací pro zajištění prestiže KSP, další posilování naší strany organizačně a ideologicky a posílení její bojovnosti, a že organizační a ideologická jednota a síla strany a důkladná realizace linie a politiky strany jsou zaručeny stranickými buňkami, dodal soudruh předseda.
Zdůraznil, že Ústřední výbor strany svolal 5. konferenci předsedů buněk KSP s cílem dále posílit stranické buňky v souladu s požadavky rozvíjející se revoluce a přinést nový obrat v jejich práci, v souladu s jedinečnou myšlenkou prezidenta Kim Ir Sena a vůdce Kim Čong Ila výstavby strany a myšlenkou přikládající význam základním organizacím.
V souladu s horoucí věrností účastníků konference a všech ostatních předsedů  buněk a členů strany předseda KSP vyjádřil nejvyšší úctu a věčnou slávu prezidentu Kim Ir Senovi a vůdci Kim Čong Ilovi, kteří svou vzácnou moudrostí a vynikající vůdčí schopností posílili jedinečnou myšlenku o výstavbě strany a rozvinuli KSP v neporazitelný bojovný generální štáb a stále vítěznou stranu se železnou vůlí,  která zapustila své kořeny hluboko do lidových mas.

 

 

Řka, že rychlý vývoj jaderných zbraní KLDR má nyní velký vliv na světovou politickou strukturu a strategické prostředí, soudruh předseda KSP informoval o situaci na Korejském poloostrově a o mezinárodní politické situaci okolo KLDR. Zdůraznil, že nikdo nemůže odmítnout existenci KLDR, která se rychle stala strategickým státem schopným představovat podstatnou jadernou hrozbu pro USA.
Přestože na nás čekají vážné problémy, které nemůžeme přehlížet, nemůžeme se ani cítit zklamáni, ani se jich obávat, ale jsme optimisté ohledně pokroku naší revoluce v této situaci, řekl a pokračoval:
Panující situace nabízí dobrou příležitost k dalšímu posílení naší jednoty a k tomu, abychom se rozvíjeli vlastním úsilím ve všech oblastech, spoléhajíce na čučche a soběstačnost. Musíme pracovat s důvěrou, optimismem a úsměvem.
Poznamenal, že Ústřední výbor strany komplexně analyzoval panující subjektivní a objektivní podmínky a budoucí vývoj a svolal 2. plenární zasedání sedmého Ústředního výboru KSP, aby předložil velkou a osvědčenou orientaci a unikátní strategickou a taktickou politiku pro urychlení celkového rozvoje naší revoluce.
Řekl s velkou pýchou, že všechen lid povstal v srdečné odezvě na bojovou výzvu strany a učinil trvalý pokrok a změny v úsilí o provedení rozhodnutí sedmého sjezdu KSP.
Poznamenav, že jsme úspěšně uskutečnili historickou věc dokončení státní jaderné síly důsledným zavedením revoluční linie nezávislosti v politice, spoléhání na vlastní síly v ekonomice a soběstačnosti v obraně, i přes nedostatečné zásobování ve všech oblastech a různé potíže a utrpení kvůli opovrženíhodným nepřátelským manévrům proti KLDR, řekl, že jsme dále upevnili samostatný ekonomický základ a hospodářskou strukturu soběstačnosti založenou na domácím úsilí, technologiích a zdrojích a celkově jsme rozvinuli socialistickou kulturu, čímž se zvětšily zuřivé plameny kulturní revoluce.
Pokračoval: I v letošním roce počet jednotek, které dokončily své roční plány, výrazně vzrostl v hlavních oblastech národního hospodářství a byl přinesen obrat v produkci obilí a ovoce. Vyrábíme nové typy nákladních automobilů, traktorů a zemědělských strojů vlastní silou a technologií. Mnoho lehkých průmyslových závodů bylo renovováno a modernizováno tak, aby bylo možno vyrábět kvalitní spotřební zboží.

 


Je to zázrak historie, že budování mocného socialistického národa se neustále rozvíjí bez okamžiku stagnace navzdory drsným sankcím a tlaku ohrožujícím existenci státu a jeho obyvatel. Absolutní důvěra našeho lidu ve velkou stranu, která přinesla zázrak, se prohloubila, a harmonický celek strany a mas se skálopevně stmelil.
Hrdá vítězství a úspěchy naší strany a lidu jsou spojeny s věrností a oddaným úsilím stranických buněk a jejich předsedů, které spojují desetimilionové masy s Ústředním výborem strany cévami a inspirativně je povzbuzují k provádění politiky strany.
Ústřední výbor strany vidí stovky tisíc stranických buněk a jejich předsedů, kteří působí mezi širokými masami, velkých lidí, kteří se pozvedají jako jeden muž, následující pouze stranu, a je mu velkým povzbuzením.
Zaslal srdečné poděkování a bojový pozdrav všem účastníkům konference a všem ostatním předsedům stranických buněk, kteří oddaně pracují pouze pro stranu a socialistickou vlast, se svou zodpovědností za základní organizace naší strany, tiše jim věnujíce své všechno.

 


Zdůraznil, že je třeba zahájit odvážnou ofenzivu k provedení rozhodnutí druhého plenárního zasedání sedmého Ústředního výboru KSP a dosažení cíle pětileté strategie národního hospodářského rozvoje stanovené na sedmém sjezdu KSP, eskalující agresivní pohyby amerických imperialistů a jejich sankce a tlak, a podpořit radikální pokrok socialistické výstavby ve více vzrušující a vznešenější postoj než kdykoli předtím.
Za účelem úspěšného provedení důležitých a naléhavých úkolů, stanovených v současnosti naší stranou, by měly být buňky strany, základní organizace strany, dále posíleny a všichni předsedové buněk strany by měli plnit své povinnosti a úkoly, uvedl.
Zdůraznil potřebu, aby současná konference řádně provedla celkový přehled a analýzu úspěchů a chyb v práci stranických buněk od čtvrté konference tajemníků buněk KSP a přijala praktická opatření pro přetvoření všech stranických buněk ve věrné řady, které podporují myšlenku a vedení strany v předvoji, a posílila roli předsedů stranických buněk v práci.

 

 

Této konference se účastní předsedové stranických buněk a odvětvových výborů, vedoucí funkcionáři stranických výborů na všech úrovních a představitelé strany v oblasti muničního průmyslu, vedoucích sektorů národního hospodářství, lehkého průmyslu, zemědělství a dalších oborů a odvětví a jednotek ozbrojených sil, řekl soudruh předseda KSP.
Vyjadřuje přesvědčení, že současná konference bude znamenat další obrat v posilování bojové moci naší strany ve všech ohledech posilováním stranických buněk a posílením úlohy jejich předsedů, prohlásil pátou konferenci předsedů buněk KSP za zahájenou.
 Korejská ústřední tisková agentura – KCNA, http://www.kcna.kp